AsWIAT NALEAi??Y DO CIEBIE

W 2016 roku warszawski pejzaA? zyskaAi?? nowy charakterystyczny punkt na planie miasta ai??i?? najwyA?szy biurowiec w Polsce ai??i?? Warsaw Spire. NajdroA?sza inwestycja nieruchomoAi??ciowa w kraju jest symbolem Ai??wiata korporacji, biznesu, pieniAi??dza. ZnajdujAi??ca siAi?? u podnA?A?a wieA?owca galeria Art Walk utworzona przez tego samego inwestora ma byAi?? przestrzeniAi?? niezaleA?nAi??, pozbawionAi?? wpAi??ywu korporacjonizmu, refleksyjnAi??, ma peAi??niAi?? rolAi?? edukacyjnAi??, ma byAi?? oknem na Ai??wiat sztuki dla wszystkich bez wyjAi??tku.

– Czy warto speAi??niAi?? to zadanie?

– Tak

– Czemu?

– GdyA? nie ma drugiego takiego miejsca w pobliA?u, a to oznacza, A?e myAi??li jakie pojawiajAi?? siAi?? w tej przestrzeni majAi?? szansAi?? zboczyAi?? z utartej Ai??cieA?ki.

I najlepiej gdyby zboczyAi??y raz a dobrze, by uAi??wiadomiAi?? wszystkim obecnym, A?e Ai??wiat, w ktA?rym A?yjemy dziAi??, nie jest nam dany na zawsze w tej postaci. Za tAi?? jednAi?? myAi??lAi?? moA?e iAi??Ai?? wiele innych. Nawet i taka, A?e Ai??wiat naleA?y do nas samych, ten sam Ai??wiat ktA?rego przyszAi??oAi??Ai?? moA?emy przewidywaAi??, ale ktA?rego partnerstwa czy tez dobrodziejstwa nie moA?emy uznawaAi?? za pewnik.

Najlepsza reklama to taka, z ktA?rej sloganem chcemy siAi?? utoA?samiAi??. Przebojowe hasAi??o linii lotniczych staje siAi?? symbolem wielkiego ludzkiego dramatu. UA?ywamy go jako dewizy na A?ycie nawet o tym nie myAi??lAi??c. Co stanie siAi??, gdy zostanie w pierwszej kolejnoAi??ci pomyAi??lane?

PomysAi?? i koncepcja
Jakub SAi??omkowski

Koordynacja:
Karolina WlazAi??o-Malinowska

ArtyAi??ci:
Karol Kisiel, Arek PasoA?yt, Andrzej Jobczyk, Marek Dakowski, Jakub Jasiukiewicz, A?ukasz Kwietniewski, Jakub SAi??omkowski, Radicalzz: Joanna Skorupska, Marta FrAi??czek

Osoby zaproszone do wspA?Ai??pracy:
Katarzyna Rysiak, Iza Szostak, Tomasz Pakowski, Daniel Truszkowski, Dana Chmielewska, Agnieszka Sprawka, Marcin Aslusarczyk, Zofia Turkot, Marek Kucharski, MichaAi?? Rytel-PrzeAi??omiec, Magda Graff, Konrad Zientara, Igor WA?jcik, Karolina Karwan, Szymon Szulc, Katarzyna Owczarz

Muzyka:
Jakub SAi??omkowski (wspA?Ai??praca: RafaAi?? SmoliAi??ski, Karolina Ogrodowska, Gilberto Bautista Ortiz, Marcin FijaAi??kowski, Jakub Dykiert)

Opracowanie graficzne:
Bakcyl Studio

TAi??umaczenie:
Magdalena DAi??bowska

Partnerzy:
Samsung, Calypso, O.K.O film, WIML

Patronat medialny:
TVP Kultura

AsCIEAi??KA DA?WIA?KOWA WYSTAWY


AUTOR
Jakub SAi??omkowski

Praca dA?wiAi??kowa. Tak zwana Pompa. Inspirowany muzykAi?? filmowAi?? utwA?r bAi??dAi??cy oddzielnym bohaterem wystawy. TAi??o muzyczne dla wszystkich pokazanych w galerii Art Walk prac. UtwA?r kontrastuje w zaAi??oA?eniu z charakterem prac wizualnych. PeAi??ni rolAi?? abstrakcyjnego przewodnika tworzAi??c nowAi?? realnoAi??Ai??.

 

OdsAi??uchaj

PAUSA


AUTOR
Jakub SAi??omkowski

PRACA
Kliknij i zobacz

video, animacja/ video, animation

Praca video wraz z instalacjAi?? przedstawiajAi??ca ideAi?? programu, ktA?ry jest skierowany do pracownikA?w firm. W teorii klient programu PAUSA moA?e korzystaAi?? ze specjalnie przygotowanych sypialni dla pracownikA?w. Jego piAi??tnastominutowe sny sAi?? programowane jako podrA?A?e w kosmos.

FRESH TARGETS


AUTOR
Andrzej Jobczyk

animacja 2d/ animation 2d

Fresh Targets ai??i?? Animacja 2d. WygAi??odniaAi??e statystyki potrzebujAi?? wciAi??A? nowych celA?w. Surrealistyczna wizja rozwoju firmy.

URLOOP


AUTOR
Jakub SAi??omkowski

PRACA:
Kliknij i zobacz


kostiumy, el wire/ costumes, el wire

Praca dwupAi??aszczyznowa. Urloop to fikcyjna firma, ktA?rej zadaniem jest relaksowanie pracownikA?w korporacji w miejscu pracy.

A. Realizacja w przestrzeni biurowej Warsaw Spire przy wspA?Ai??pracy z osobami zawodowo zajmujAi??cymi siAi?? pracAi?? z ciaAi??em. W ramach tego dziaAi??ania zostanie przeprowadzony szereg masaA?y, zajAi??Ai?? ruchowych, zajAi??Ai?? ze Ai??wiadomoAi??ci ciaAi??a oraz performance ASAP ai??i?? AS SLOW AS POSSIBLE.

B. Praca video w luA?ny sposA?b nawiAi??zujAi??ca do stylistyki TV Marketu. Przy realizowaniu video zaleA?aAi??o mi na stworzeniu atmosfery kiczu kontrastujAi??cej z realnym dziaAi??aniem jakie towarzyszyAi?? bAi??dzie przez trzy miesiAi??ce trwania wystawy.

OFERTA SPRZEDAAi??Y


AUTOR
Jakub SAi??omkowski

instalacja/ installation

Oferta sprzedaA?y domu Montecito, ktA?ry byAi?? domem Tony’ego Montany w filmie ai??zCzAi??owiek z bliznAi??ai???.

CIAsNIENIE
autor: Andrzej Jobczyk

PRACA:
Kliknij i zobacz


animacja 2d/ animation 2d

CiAi??nienie ai??i?? Animacja 2d. Gdy deadline siAi?? zbliA?a, ciAi??nienie wzrasta i firma zaczyna stanowiAi?? jeden superorganizm. Praca zainspirowana zjawiskiem emergencji.

EX-TENSION
autor:Ai??Joanna Skorupska (radicalzz.studio), Karol Kisiel, Marta FrAi??czek, Bartosz Tytus Trojanowski

PRACA:
Kliknij i zobacz

instalacja, AI

Ai??

IdeAi?? wystawy jest pokazanie Ai??ladA?w, jakie odreagowanie stresu zostawia na przyborach do pisania, zanim dAi??ugopis czy oAi??A?wek przestanAi?? byAi?? przedmiotami codziennego uA?ytku.

Pismo rAi??czne w dobie digitalizacji w coraz mniejszym stopniu jest czynnoAi??ciAi?? towarzyszAi??cAi?? czAi??owiekowi, takA?e w sytuacjach stresowych, a przez to terapeutyczny aspekt ai??zobraA?eAi??ai??? zadawanych przyborom do pisania zaczyna przybieraAi?? charakter historyczny, ktA?ry warto udokumentowaAi??.

Dzisiejsze urzAi??dzenia do pisania (dotykowe ekrany, klawiatury) w duA?o mniejszym stopniu peAi??niAi?? funkcjAi?? indykatora stresu.

Wystawa jest interaktywna i skAi??ada siAi?? dwA?ch czAi??Ai??ci. Widz moA?e wejAi??Ai?? gAi??Ai??biej w istotAi?? ai??zobraA?eAi??ai??? danego obiektu poprzez rozmowAi?? z BOTem. W wyniku tej rozmowy, moA?e obejrzeAi?? film dedykowany jednej z czterech sytuacji odreagowania stresu.

ROZUM ZAGUBIONY


AUTOR:
Jakub Jasiukiewicz

PRACA:
Kliknij i zobacz

video, found footage

Rozum zagubiony to trzykanaAi??owy cykl obrazA?w filmowych, Ai??Ai??czAi??cy ze sobAi?? materiaAi??y found footage i oryginalne zdjAi??cia.

Aswiat naleA?y do Ciebie w tym przypadku wskazuje na coraz popularniejszAi?? wspA?Ai??czeAi??nie postawAi??, godzAi??cAi?? ignorancjAi?? z butAi??, przekonanie o rA?wnorzAi??dnoAi??ci wierzeAi??, opinii i faktA?w naukowych. Zdaniem rosnAi??cej liczby osA?b, takie fakty-alternatywne jak teoria pAi??askiej czy wklAi??sAi??ej Ziemi nie sAi?? tylko bAi??Ai??dzeniem zagubionego rozumu czy nowAi?? mitologiAi??, ale dyskutowalnymi teoriami, stawianymi na rA?wni z wiedzAi?? naukowAi?? bAi??dAi??cAi?? podstawAi?? naszej cywilizacji.


PARA ART CONSULTING

MOTTO:
Your dream ai??i?? My service

ARTYSTA:
Arek PasoA?yt

dziaAi??anie artystyczne

Para Art Consulting to dziaAi??anie artystyczne skierowane do pracowniczek i pracownikA?w firm znajdujAi??cych siAi?? w wieA?owcu Warsaw Spire. Akcja opiera siAi?? na ofercie bezpAi??atnego uA?yczenia/wypoA?yczenia wszelkich umiejAi??tnoAi??ci, ktA?re posiada twA?rca Arek PasoA?yt/Parasite. Skorzystanie z umiejAi??tnoAi??ci i osoby twA?rcy jest celowo zwiAi??zane z wyobraA?niAi?? osoby go angaA?ujAi??cej, artysta ogranicza swojAi?? wolAi?? twA?rczAi?? do wyartykuAi??owanej woli uA?ytkowniczki i uA?ytkownika.

PRZESTRZEA? NIEMOAi??LIWA?


ARTYAsCI:
A?ukasz Engel / A?ukasz Kwietniewski

PRACA:
Kliknij i zobacz


animacja


PrzestrzeAi?? niemoA?liwa?
to prA?ba zmierzenia siAi?? twA?rcA?w, ktA?rzy na co dzieAi?? pracujAi?? jako architekci, z przestrzeniAi?? abstrakcyjnAi??. To ucieczka z materialnego Ai??wiata. To zaproszenie widza do podrA?A?y po przestrzeni z pozoru niefunkcjonalnej, ktA?ra zadaje pytanie o caAi??Ai?? naszAi?? drogAi?? i cel do ktA?rego dAi??A?ymy.

LABORARE EST ORARE


ARTYAsCI:
Marek Dakowski

MEDIUM:
video, found footage

film 1: Zobacz

film 2: Zobacz

film 3: Zobacz