CZA?OWIEK CIAA?O PROCES

To projekt artystyczny zrealizowany przez AkademiAi?? Sztuk PiAi??knych w Warszawie. Jego celem jest prezentacja prac studentA?w i absolwentA?w uczelni. GAi??A?wnAi?? ideAi?? pokazu jest przedstawienie A?ycia czAi??owieka na rA?A?nych etapach. Narodziny i Ai??mierAi??, witalnoAi??Ai?? i uAi??omnoAi??Ai??, biologia i technika, wszystko to wpisane w ludzkie A?ycie pokazane juA? przez pryzmat rzeA?by, instalacji, wideo, mody.Ai?? Aswiat natury otaczajAi??cy czAi??owieka i biologia go tworzAi??ca stanowiAi??ce od zawsze integralnAi?? caAi??oAi??Ai?? byAi??y odniesieniem dla rA?A?nych dziaAi??aAi?? twA?rczych. WybA?r prac, zaprezentowanych w oknach wystawienniczych tworzy narracjAi?? w taki sposA?b, aby widz mA?gAi?? doAi??wiadczyAi?? jak zmienia siAi?? obraz czAi??owieka od poczAi??tku narodzin, poprzez dzieciAi??stwo, mAi??odoAi??Ai??, dojrzaAi??oAi??Ai?? i Ai??mierAi??. Biologiczne ujAi??cie ciaAi??a dotyka teA? problemA?w zwiAi??zanych dysfunkcjAi?? ludzkiego organizmu, jego sAi??aboAi??ciAi?? i uAi??omnoAi??ciAi??.

KuratorAi??wystawy
prof.Ai??PaweAi??Ai??Nowak

Projekt i nadzA?r autorski
Jakub Marzoch
Jakub WrA?blewski

Projekt identyfikacji wizualnej
Mateusz Machalski

DOMINIK KOSIK

Studia magisterskie na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk PiAi??knych w Warszawie. Dyplom zrealizowany w Multimedialnej Pracowni Kreacji Artystycznej prof. StanisAi??awa Wieczorka i as. mgr Jakuba WrA?blewskiego, dyplom dodatkowy w DyplomujAi??cej Pracowni Fotografii prof. Mariusza DAi??browskiego. W swoich pracach cyfrowych siAi??ga po nowoczesne techniki obrazowania z zakresu grafiki 3D.

TytuAi?? pracy:Ai??Hydroskop

Ai??ycie jako naturalny cykl informacji i zdarzeAi?? ktA?re siAi?? powtarzajAi??.

PAULINA BUA?NIAK

Absolwentka wydziaAi??u Grafikii Akademii Sztuk PiAi??knych w Warszawie. Dyplom obroniAi??a z wyrA?A?nieniem rektorskim w Pracowni Litografii u prof. BAi??aA?eja Ostoja Lniskiego, aneks w Pracowni Ilustracji dr hab.Zygmunta Januszewskiego.
Laureatka Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wyrA?A?niajAi??ce osiAi??gniAi??cia w nauce w roku akademickim 2010/ 2011.

Od 2011 roku pracuje na Akademii Sztuk PiAi??knych w Warszawie, obecnie jako asystentka w pracowni KsiAi??A?ki Artystycznej i Ilustracji oraz jako wykAi??adowca techniki komputerowych dla studentA?w pierwszego roku grafiki.

Dziedziny dziaAi??alnoAi??ci artystycznej: litografia, ilustracja, projektowanie graficzne

1 miejsce w konkursieAi??ai??zNA ILUMINACJA? STRONY BIBLIIai??? 2014

2 miejsceAi?? w konkursieAi??ai??zNA ILUMINACJA? STRONY BIBLIIai??? 2012

Uczestniczka wystawy Coming Out Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie 2011.

TytuAi?? pracy:Ai??Childrenis

Childrenis to przewrotna nazwa relacji artystki z braAi??mi. Poprzez zmultiplikowanie ich wspA?lnych sylwetek z dzieciAi??stwa autorka mierzy siAi?? ze wspomnieniami, ktA?re powoli zlewajAi?? siAi?? w jednAi?? masAi??, przepeAi??nionAi?? ich postaciami.

ANNA SKOCZYLAS

Studia I i II stopnia na Wydziale RzeA?by Akademii Sztuk PiAi??knych w Warszawie. Za pracAi?? dyplomowAi?? otrzymaAi??a wyrA?A?nienie rektorskie. Aneks zatytuAi??owany Portrety (olej na pAi??A?tnie) przygotowaAi??a pod kierunkiem prof. Zofii Glazer-RudziAi??skiej. PA?Ai??roczne stypendium artystyczneAi??m.st. Warszawy. Dziedziny dziaAi??alnoAi??ci artystycznej: rzeA?ba, malarstwo. Uczestniczka wystawy Coming Out Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie 2015.

TytuAi?? pracy:Ai??Autoportret

RzeA?ba jest permanentnym portretem twarzy w kamieniu, ktA?ry zdaje siAi?? radoAi??nie rozpAi??ywaAi?? z bliskoAi??ci z atrybutem antycznych mistrzA?w.

ALICJA SYMELA

StudiowaAi??a w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego (2006ai??i??2013) oraz na Wydziale RzeA?by Akademii Sztuk PiAi??knych w Warszawie (2008ai??i??2015); aneks do pracy dyplomowej przygotowaAi??a na Wydziale Wzornictwa macierzystej uczelni. W dziaAi??alnoAi??ci artystycznej wykorzystuje takie media, jak rzeA?ba tradycyjna, fotografia cyfrowa, film, 3D. CzAi??sto Ai??Ai??czy je w jednej pracy na zasadzie kolaA?u, dziAi??ki czemu uzyskuje ciekawAi?? polifoniAi??. Jej praca dyplomowa zostaAi??a zakwalifikowana do wystawy Coming Out 2015 – najlepsze dyplomy Akademii Sztuk PiAi??knych w Warszawie.

TytuAi?? pracy:Ai??Artificial Human

W pracy artystka stawia pytania dotyczAi??ce cyborgizacji ludzkiego ciaAi??a, nawiAi??zujAi?? takA?e do eksperymentA?w przeprowadzanych w celu stworzenia sztucznego A?ycia symulujAi??cego czAi??owieka w jego wizualnym aspekcie. Instalacja jest teA? z drugiej strony formAi?? dialogu z tradycyjnAi?? rzeA?bAi??, luA?nAi?? inspiracjAi?? byAi?? motyw sztucznego czAi??owieka (Frankensteina, robota, androida, lalki) przewijajAi??cy siAi?? w filmie gAi??A?wnego nurtu, popkulturze i literaturze.

MAGDALENA BARANOWSKA

Studentka WydziaAi??u Wzornictwa Akademii Sztuk PiAi??knych. Projekt „Na protezAi??” jest dyplomem licencjackim obronionym w 2014 roku. Projekt byAi?? pokazywany na wystawie „Graduation Project”, „Alternatywne scenariusze” na PoznaAi?? Design Days, wystawie finaAi??owej „MAi??odzi na start” na Gdynia Design Festival oraz „Make me” A?A?dA? Design Festiwal”. Obecnie czAi??Ai??Ai?? pracy moA?na oglAi??daAi?? na wystawie w Mediolanie „Beauty and pragmatism”. Poza tym byAi?? pokazywany w finale Doliny Kreatywnej TVP Kultura (I miejsce) oraz na konferencjach z zakresu medycyny i nowych technologii.

TytuAi?? pracy:Ai??Na protezAi??


Projekt to sposA?b na zindywidualizowanie wyglAi??du swojej protezy nogi. Obudowa, to nie tylko wizualna ozdoba protezy lecz zupeAi??nie nowe spojrzenie na sytuacjAi?? w ktA?rej znalazAi?? siAi?? czAi??owiek.Do zamaskowania gAi??owy posAi??uA?yAi??a siAi?? bieliznAi??, by obudziAi?? skojarzenia z intymnoAi??ciAi?? i nagoAi??ciAi??, choAi?? w pracy maska przybraAi??a formAi?? fizycznAi??, to w zamyAi??le artystki jest obiektem symbolicznym, przedmiotem z zewnAi??trz, sAi??uA?Ai??cym do opisu tego, co jest wewnAi??trz.

DIANA GRABOWSKA

Absolwentka WydziaAi??u RzeA?by ASP . Stypendia: pA?Ai??roczne artystyczne m. st. Warszawy (2012);

Ministra Nauki i Szkolnictwa WyA?szego za wybitne osiAi??gniAi??cia (2013); Rektora ASP w Warszawie dla najlepszych studentA?w za osiAi??gniAi??cia artystyczne (2014). Dziedziny dziaAi??alnoAi??ci artystycznej: rzeA?ba, rysunek, wideo. WspA?Ai??praca z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przy projekcie indywidualnym (2012) i warsztatach (2014). Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla najlepszych studentA?w (2015). Laureatka wystawy Coming Out Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie 2015, Nagroda GAi??A?wna Inicjatywa ENTRY, nagroda wydziaAi??owaAi?? Akademii Sztuk PiAi??knych ZAi??ote DAi??uto.

TytuAi?? pracy:Ai??Z gAi??owy

Autorka koncentrujAi?? siAi?? na motywie gAi??owy jako reprezentacji czAi??owieka i najintymniejszej czAi??Ai??ci jego ciaAi??a, zwiAi??zku widzialnoAi??ci i egzystencji oraz problemie odwzorowania czAi??owieka za pomocAi?? obrazu.

Do zamaskowania gAi??owy posAi??uA?yAi??a siAi?? bieliznAi??, by obudziAi?? skojarzenia z intymnoAi??ciAi?? i nagoAi??ciAi??, choAi?? w pracy maska przybraAi??a formAi?? fizycznAi??, to w zamyAi??le artystki jest obiektem symbolicznym, przedmiotem z zewnAi??trz, sAi??uA?Ai??cym do opisu tego, co jest wewnAi??trz.

MAA?GORZATA NOWAKOWSKA

Studentka III roku Katedry Mody. Zajmuje siAi?? projektowaniem ubraAi?? i tworzeniem tkanin. W 2014 braAi??a udziaAi?? wystawie Azefik BursalAi?? Sanat Galerisi w Bursie bAi??dAi??cej efektem warsztatA?wAi?? „Tureckie wAi??tki”, organizowanych przez ASP w Warszawie.

TytuAi?? pracy:Ai??Upinanie

Celem projektu byAi??o poszukiwanie ksztaAi??tu i formy poprzez bezpoAi??redniAi?? pracAi?? na manekinie, oraz znajdowanie rozwiAi??zaAi?? projektowych wynikajAi??cych z wAi??aAi??ciwoAi??ci materiaAi??u. Punktem wyjAi??cia do pracy byAi??a klasyczna mAi??ska koszula.

MAJA SZCZYPEK

Absolwentka wydziaAi??u Wzornictwa. Pracuje z przedmiotem, obrazem i konceptem.

TytuAi?? pracy:

Relacja czAi??owieka z przedmiotem. Poszukiwania obiektu seryjnie spersonalizowanego.

Projekt badawczy, majAi??cy na celu stworzenie przedmiotu, ktA?ry podkreAi??la wyjAi??tkowoAi??Ai?? jego relacji z czAi??owiekiem. Opiera siAi?? na zaprojektowaniu procesu pozwalajAi??cego na produkcjAi?? przedmiotu o niepowtarzalnej formie.

ANTONI STARZYA?SKI

Absolwent wydziaAi??u Grafiki Akademii Sztuk PiAi??knych w Warszawie. Specjalizacja: multimedia / grafika warsztatowa.

TytuAi?? pracy:Ai??Przemiany

Zagadnienie przemian percepcji twarzy ludzkiej. PrA?ba uchwycenia zjawiska zatracania anonimowoAi??ci w dzisiejszych czasach.

EMIL LITWINIEC

Student I roku WydziaAi??u Wzornictwa Katedry Mody ASP w Warszawie.
AspirujAi??cy projektant mody, twA?rca asamblaA?y i ilustrator. Wystawy: „Kowalczyk/Litwiniec” Galeria Pod Okiem, 2015

TytuAi?? pracy: CiaAi??o i ruch

Projekt spA?dnicy to efekt fascynacji ruchem, tym, co pozornie nieuchwytne i jego relacji z ciaAi??em

RADEK SMA?DZIK

Student I roku Katedry Mody na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk PiAi??knych w Warszawie.

Zajmuje siAi?? projektowaniem mody.Ai??OtrzymaAi?? nagrodAi?? Hexe Talent i wyrA?A?nienie od Mariusza Przybylskiego i Lidii Popiel w konkursieAi?? Off Fashion Kielce 2015

TytuAi?? pracy:Ai??SpA?dnica

Projekt jest zainspirowany procesem wychowania czAi??owieka w dysfunkcyjnym Ai??rodowisku. Porusza on zagadnienia relacji jednostki z ubraniem i przestrzeniAi??.

DARIA WIERZBICKA

Studentka I roku WydziaAi??u Wzornictwa Katedry Mody ASP w Warszawie, absolwentka OgA?lnoksztaAi??cAi??cej SzkoAi??y Sztuk PiAi??knych im. JA?zefa Szermentowskiego w Kielcach, stypendystka Prezesa Rady MinistrA?w 2013

TytuAi?? pracy:Ai??SpA?dnica ortopedyczna

Praca to suma refleksji nad naturAi?? schorzeAi?? ludzkich i dostrzeganiem w nich piAi??kna.

KAMIL FIEDOROW

Absolwent Akademii Sztuk PiAi??knych w GdaAi??sku oraz Warszawie. Obecnie zajmuje siAi?? projektowaniem doAi??wiadczeAi?? uA?ytkownikA?w marki PLAY. W wolnych chwilach eksperymentuje z nowymi technologiami.

TytuAi?? pracy:Ai??SmartSkin

SmartSkin to efekt poszukiwaAi?? zastosowania zmysAi??u dotyku w interakcji czAi??owieka z technologiAi??. W czasie eksperymentu do wywoAi??ania uczucia ucisku wykorzystane zostaAi??y ai??i?? wszyte w ubranie ai??i?? kurczAi??ce siAi?? przewody Flexinolu sterowane przez mikrokontroler Arduino.

MACIEJ JANUSZEWSKI

Absolwent i obecnie doktorant na ASP w Warszawie, WydziaAi?? Grafiki.

Artysta, malarz, czasem grafik, troche projektant rA?wnieA? fotograf, czAi??owiek.

UkoAi??czyAi?? Warszawskie ASP z wyrA?A?nieniem za trzy czAi??Ai??ciowy projekt malarski, graficzny i projektowy. Projekt prezentowano na wystawie ai???Coming Out Najlepsze Dyplomy Warszawskiej ASPai???

BraAi?? udziaAi?? w wystawach indywidualnych w Monachium i Warszawie oraz grupowych w Hilden, Benediktbeuern, Pradze Czeskiej, Lubljanie, ParyA?u, Warszawie, Katowicach, Zakopanem, Szczecinie, Lublinie i Krakowie. BraAi?? udziaAi?? w warsztatach rysunkowych i malarskich. Wierny uczestnik i wspA?Ai??organizator Eksperymentalnego Laboratorium Naukowo Badawczego.

publikowaAi?? swoje prace w gazetach: Die Presse, Suddeutche Zeitung, Warsawholic, Kontakt, Vice I-d magazine. ProjektowaAi?? wAi??asne autorskie ksiAi??A?ki oraz wydawnictwa ASP (katalogi wystaw; Coming Out, Grafika Gra Sztuki oraz Kissprint). W 2011 roku prowadziAi?? studenckAi?? galeriAi?? Turbo Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa wyA?szego.

TytuAi?? pracy:Ai??CzAi??owiek ZnaczAi??cy

Z rysunku wyAi??ania siAi?? znak, znak wychodzi w przestrzeAi??. Staje siAi?? bryAi??Ai??. BryAi??a zaczyna znaczyAi?? przestrzeAi??. W przestrzeni A?yje czAi??owiek, a na nim znak.

PAULINA SZCZEPAA?SKA

Studentka drugiego roku Katedry Mody ASP w Warszawie.Ai??Stypendium rektora dla najlepszych studentA?w w roku akademickim 2015/2016.

W modzie interesuje jAi?? relacja czAi??owieka i formy.

TytuAi?? pracy:Ai??Sukienka

Zainspirowana wAi??osami oraz twA?rczoAi??ciAi?? PrerafaelitA?w sukienka oddaje ruch kobiecych wAi??osA?w w wodzie. Praca zrealizowana w pracowni ThorbjA?rna Uldama w roku akademickim 2014/2015.

ADAM WALAS

Absolwent WydziaAi??u Grafiki Akademii Sztuk PiAi??knych w Warszawie (2009ai??i??2014). Dziedziny dziaAi??alnoAi??ci artystycznej: grafika, mural, malarstwo, multimedia. Wystawy indywidualne: Co zrobisz?, Witryna Turbo, Warszawa, 2011; Ludzina, Galeria przy Automacie, Uniwersytet KardynaAi??a Stefana WyszyAi??skiego, Warszawa, 2012; Ludzina vol. 2, Klub OSiR, Warszawa, 2012,Ai?? problem.gov.pl, Galeria 18a, 2015,Ai?? WolnoAi??Ai?? wiodAi??ca lud na wyprzedaA?e, Stacja MuranA?w, 2016. I miejsce w konkursie Graffiti 1944, 2009; wyrA?A?nienie w konkursie Illustration Startup, 2011; I Nagroda Roku 2013 w konkursie Grafika Warszawska. Uczestnik wystawy Coming Out Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie 2014.

TytuAi?? pracy:Ai??BiaAi??e plamy

W projekcie „BiaAi??e plamy” artysta prA?buje odtworzyAi?? Ai??wiat chorej na Altzheimera babci tworzAi??c wirtualnAi?? przestrzeAi?? opartAi?? na planie pokoju, w ktA?rym spAi??dziAi??a wiAi??kszoAi??Ai?? swojego A?ycia. NiemoA?noAi??Ai?? opuszczenia pokoju obrazuje uwiAi??zienie wewnAi??trz wAi??asnego umysAi??u osoby chorej.

AGNIESZKA RYBAK

Studentka drugiego roku Katedry Mody ASP w Warszawie.Ai??Stypendium rektora dla najlepszych studentA?w w roku akademickim 2015/2016.

W modzie interesuje jAi?? relacja czAi??owieka i formy.

TytuAi?? pracy:Ai??Nie widzAi??, nie sAi??yszAi??

Praca przedstawia moje subiektywne wyobraA?anie sytuacji utraty zmysAi??A?w, odciAi??cia od otoczenia.

JOANNA JURGA

Studia: PJWSTK w Warszawie (Architektura WnAi??trz, 2008ai??i??2012), WydziaAi?? Wzornictwa ASP w Warszawie (2013ai??i??2015). Zajmuje siAi?? designem zaangaA?owanym i sztukAi?? wizualnAi??.
I nagroda w konkursie Wykluczam wykluczenie, Ai??IH, Warszawa. Finalistka konkursA?w Narcyzm na festiwalu WrocLove Design (2014), make me!,A?A?dA? Design Festival (2014 i 2015) oraz Young Design, IWP, Warszawa (2015), Arting, Fundacji Ludzie-Innowacje-Design, Bielsko BiaAi??a (2015) . WystawiaAi??a w galerii Mito, Warszawa (2012) oraz w The Brick Lane Gallery, Londyn (2015). Z MartynAi?? OchojskAi?? prowadzi studio projektowe Mortis Design oraz firmAi?? NURN specjalizujAi??cAi?? siAi?? w projektowaniu i produkcji urn. Uczestniczka wystawy Coming Out Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie 2015.

TytuAi?? pracy:Ai??NURN

NURN to biodegradowalna urna wraz nowAi?? ceremoniAi?? pochA?wku na morzu, stworzona w nawiAi??zaniu do tradycji sAi??owiaAi??skich przy wykorzystaniu technologii lokalnych.