Soviet Watches – precision, aesthetics, durability

Grażyna Rutowska

Neon Inn


Archive photo from the National Digital Archive (NDA) – Plac Konstytucji – widoczny neon “Zegarki radzieckie – precyzja, estetyka, trwałość” (Consitution Square – neon of “Soviet Watches – precision, aesthetics, durability)