KONKURS

ARTWALK OPEN CALL 2017

WYNIKI KONKURSU – ZNAMY PRACA? ZWYCIA?SKAi??!

 

DziAi??kujemy za wszystkie prace nadesAi??ane na konkurs Art Walk Open Call 2017.

 

 

JednogAi??oAi??nAi?? decyzjAi?? jury zwyciAi??skAi?? pracAi?? – Projektem Wybranym do realizacji w ramach wystawy w przestrzeni Art Walk pod koniec roku 2017 – zostaAi?? projekt „Aswiat naleA?y do Ciebie” autorstwa Jakuba SAi??omkowskiego.

 

 

„Punktem wyjAi??ciowym wystawy „Aswiat naleA?y do Ciebie” jest cytat zAi??Ai??filmu „Scarface” Howarda Hawksa i Richarda Rossona z 1932 roku oraz z remake’u o tym samym tytule w reA?yserii Briana de Palmy z 1983 roku. ZarA?wno u Hawksa i Rossona, jak i u de Palmy idea AmerykaAi??skiego Snu zostaje Ai??ciAi??le powiAi??zana z przestAi??pstwem i drogAi?? przemocy. HasAi??o jakie przyAi??wieca gAi??A?wnym bohaterom obu lmA?w jest hasAi??em reklamowym:Ai??ai???THE WORLD IS YOURSai??? – to marketingowy chwyt po ktA?ry siAi??gajAi?? zarA?wno Tony Montana (Al Pacino), jak i Tony Camonte (Paul Muni). Kluczowym elementem wystawy jest 40 sekundowa scena z filmu de Palmy przedstawiajAi??ca gAi??A?wnego bohatera Toniego MontanAi?? przyglAi??dajAi??cego siAi?? wielkiemu napisowi wyAi??wietlanemu na powierzchni sterowca pAi??ynAi??cego po niebie.”

Art Walk_przedstawienie wygladu okien

OPINIA JURY KONKURSOWEGO

Jury doceniAi??o pomysAi?? na wystawAi??, ktA?ry bAi??dzie punktem odniesienia do realizacji prac przezAi??Ai??zaproszonAi?? grupAi?? artystA?w. ZrealizujAi?? oni szereg dziaAi??aAi?? wokA?Ai?? jednego tematu, aczkolwiek dobA?r nazwisk Ai??wiadczy o wielopoziomowym podejAi??ciu do wAi??tku dAi??A?enia do osiAi??gniAi??cia speAi??nienia poprzez dobra materialne. Jury przy wyborze projektu kierowaAi??o siAi?? moA?liwoAi??ciAi?? prezentacji rozmaitych postaw artystycznych, a takA?e koncepcjAi?? wyjAi??cia z dziaAi??aniami poza przestrzeAi?? Art Walk.

Fundacja Sztuka w MieAi??cie we wspA?Ai??pracy z Ghelamco Poland ogAi??asza jednoetapowy, otwarty konkurs na opracowanie szczegA?Ai??owego projektu artystycznego w postaci wystawy dla przestrzeni Art Walk na placu Europejskim w Warszawie

Plenerowa galeria Art Walk to specjalnie zaprojektowana konstrukcja dostosowana do caAi??orocznego eksponowania obrazA?w, rzeA?b i instalacji artystycznych. PasaA? wystawienniczy dAi??ugoAi??ci 57 metrA?w skAi??ada siAi?? z 20 segmentA?w , kaA?dy z ai??zoknemai??? na wewnAi??trznAi?? galeriAi??. PasaA? funkcjonujAi??cy od maja 2016 goAi??ciAi?? do tej pory cztery wystawy. Niemal 30 artystA?w przedstawiAi??o w nim ponad 60 dzieAi??. Dotychczas zrealizowano tu miAi??dzy innymi takie projekty jak ai??zNeon Innai???, prezentujAi??cy neony jako waA?ny element miejski historii i wspA?Ai??czesnoAi??ci Warszawy (wAi??rA?d artystA?w prezentujAi??cych swoje prace byli m.in. Joanna Rajkowska, Wojciech Dada czy Rene Wawrzkiewicz; kuratorem wystawy byAi??a Marta CzyA?), czy ai??zCzAi??owiek CiaAi??o Procesai??? ai??i?? wystawAi?? organizowanAi?? przez AkademiAi?? Sztuk PiAi??knych (kurator: prof. PaweAi?? Nowak) i prezentujAi??cAi?? efekty prac studentA?w i absolwentA?w uczelni.

Wszelkie informacje na temat konkursu znajdujAi?? siAi?? w regulaminie konkursowym.

DO KOGO KIEROWANY JEST KONKURS?

Konkurs ma otwartAi?? formuAi??Ai??. Co to oznacza?

WziAi??Ai?? w nim udziaAi?? mogAi?? osoby lub zespoAi??y majAi??ce doAi??wiadczenie w organizacji wystaw, jednak nie stanowi to bezwzglAi??dnego warunku.
Uczestnicy wskazujAi?? osobAi?? ai??i?? kuratora ai??i?? koordynatora majAi??cego moA?liwoAi??ci podjAi??cia siAi?? realizacji w przypadku wybrania ich projektu przez Jury.

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie szczegA?Ai??owego projektu artystycznego w postaci wystawy dla przestrzeni Art Walk na placu Europejskim w Warszawie, zlokalizowanej w dzielnicy Wola.

ZwyciAi??ska praca stanowiAi?? bAi??dzie podstawAi?? dla realizacji wystawy w drugiej poAi??owie 2017 roku.

CELAi??KONKURSU

GAi??A?wnym celem konkursu jest wyAi??onienie spoAi??rA?d nadesAi??anych prac najtrafniej odpowiadajAi??cego na postawione w Konkursie warunki projektu artystycznego, ktA?ry stanowiAi?? bAi??dzie podstawAi?? realizacji wystawy w przestrzeni Art Walk.

GA?Ai??WNE ZAA?OAi??ENIA LOKALIZACJI PRAC KONKURSOWYCH

Miejscem podstawowym opracowania jest wnAi??trze pasaA?u Art Walk przy placu Europejskim w Warszawie.

Miejscem dodatkowym, moA?liwym do uwzglAi??dnienia w koncepcji wystawy sAi?? przestrzeAi?? dynamicznej iluminacji umieszczona na fasadzie wieA?owca Warsaw Spire w Warszawie, a takA?e przestrzeAi?? placu Europejskiego w Warszawie.

JURY

Jury konkursowe obradowaAi?? bAi??dzie w skAi??adzie:

Marta CzyA? (czAi??onkini Rady Art Walk, historyczka sztuki i kuratorka)

Katarzyna Roj (czAi??onkini Rady Art Walk, szefowa i autorka programu galerii Dizajn BWA WrocAi??aw)

Paulina WrocAi??awska (czAi??onkini Rady Art Walk, szefowa i redaktorka dziaAi??u sztuki wizualne – dwutygodnik.pl, NInA)

PaweAi?? Stremski (czAi??onek Rady Art Walk, dyrektor i redaktor naczelny portalu Gazeta.pl)

Karolina WlazAi??o-Malinowska (Fundacja Sztuka w MieAi??cie, architekt krajobrazu)

Justyna WoAi??owska (Ghelamco Poland, marketing manager)

RadosAi??aw GA?recki (Ghelamco Poland, communication manager)

KRYTERIA OCENY PRAC

Prace oceniane bAi??dAi?? zgodnie z nastAi??pujAi??cymi kryteriami:

  • oryginalnoAi??Ai?? oraz merytoryka koncepcji wystawy,
  • atrakcyjnoAi??Ai?? i dostosowanie rozwiAi??zaAi?? technicznych do charakteru i rangi miejsca inwestycji.
  • realnoAi??Ai?? przyjAi??tych rozwiAi??zaAi??, w tym finansowych,
  • zgodnoAi??Ai?? z oczekiwaniami wyraA?onymi przez Organizatora Konkursu.

TERMINY

Termin ogAi??oszenia Konkursu: 22 marca 2017

NadsyAi??anie zapytaAi?? konkursowych: 05 kwietnia 2017

Wizytacja w terenie z oprowadzeniem: 01 kwietnia 2017

NadsyAi??anie prac konkursowych: 17 maja 2017

OgAi??oszenie wynikA?w Konkursu: 26 maja 2017

Termin otwarcia wystawy: grudzieAi?? 2017

SPOSAi??B ZGA?ASZANIAAi??PRAC

Prace skAi??adaAi?? moA?na lub wysyAi??aAi?? na adres biura Podmiotu wspA?Ai??pracujAi??cego ai??i?? Ghelamco Poland (czynne w dni powszednie w godz. 9-17). Adres: Ghelamco Poland, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, z dopiskiem ai???Art Walk Open Call 2017ai???.Ai??W przypadku skAi??adania ofert za poAi??rednictwem poczty lub kuriera decyduje data wpAi??ywu do kancelarii Podmiotu wspA?Ai??pracujAi??cego.

Masz pytania odnoAi??nie konkursu?
Napisz do nas na adres:Ai??fundacja@sztukawmiescie.pl

Informacje o Konkursie dostAi??pne sAi?? na stronie internetowej Organizatora Konkursu www.artwalk.sztukawmiescie.pl, jak rA?wnieA? udzielane sAi?? drogAi?? mailowAi?? ai??i?? fundacja@sztukawmiescie.pl.

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin - PDF

Pobierz
OAi??wiadczenia autorskie - PDF

Pobierz
UkAi??ad obiektu - PDF

Pobierz
Prezentacja okien (noc) - PDF

Pobierz
Prezentacja okien (dzieAi??) - PDF

Pobierz
Art Walk Open Call 2017_pytania i odpowiedzi

Pobierz

 Nick Nelson Jersey