499 sekund – Brochure

BROSZURA: 499 SEKUND – WERSJA POLSKA

Pobierz

BROCHURE: 499 SEKUND – ENGLISH VERSION

Download

Wystawa „499 sekund” autorstwa Agnieszki Słodownik i Karoliny Wlazło-Malinowskiej została zaprojektowana jako audiowizualna narracja wiążąca przestrzeń kosmiczną z Ziemią. Postać narratorki łączy w niej kwestie zajmujące umysły naukowczyń i naukowców badających przestrzeń kosmiczną, ze zjawiskami ziemskimi i troskami jej mieszkanek i mieszkańców. Dla osób niedosłyszących i niesłyszących stworzona cyfrowa broszura zawierająca tekst narracji. W broszurze znajdują się również dodatkowe informacje i anegdoty związane z treścią wystawy.

The “499 Seconds” exhibition by Agnieszka Słodownik and Karolina Wlazło-Malinowska was designed as an audiovisual narrative linking cosmic space with the Earth. The character of the narrator combines issues occupying the minds of scientists studying space with earthly phenomena and the concerns of its inhabitants. For the people with hearing loss, a digital booklet was created containing the text of the narration. The brochure also contains additional information and anecdotes related to the content of the exhibition.