KAŁUŻE

POZORNIE NIEWIELKIE ZNACZENIE KAŁUŻ

Artyści wizualni Magdalena Lazar i Piotr Urbaniec w wystawie “Pozornie niewielkie znaczenie kałuż” w galerii Art Walk przedstawiają wyniki rocznych badań artystycznych, w których skupiają się na tytułowych, efemerycznych, miejskich zbiornikach wodnych. Wykorzystują różne metody naukowe i artystyczne, aby badać “uliczne dziury” i wodne anomalia. Tworzą paranaukę zbierając wszelkie dowody i poszlaki dotyczące życia kałuż. Ich wystawa łączy poezję, żart oraz absurd z poważną refleksją dotyczącą zagadnień hydroekologicznych oraz życia pozaludzkich bytów w przestrzeni miejskiej. Estetycznie wpisuje się w futurystyczny krajobraz dzielnicy Wola oraz metalicznych kapsuł, które przywodzą na myśl dwudziestowieczną kosmonautykę. Poszczególne prace na wystawie prowadzą widza przez wykonane przez artystów-badaczy eksperymenty, tworząc popularno-naukowe plansze informacyjne. Wystawie towarzyszy tekst przybliżający fikcyjną dziedzinę naukową – kałużologię i zmagania jej reprezentantów – kałużystów.

KOLOFON

29.08–31.12.2023
Galeria Art Walk, plac Europejski, Warszawa

Artyści: Magdalena Lazar, Piotr Urbaniec
Kuratorka: Michalina Sablik
Współpraca: profesor Bartosz Płachno (Instytut Botaniki krakowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego).


Wsparcie techniczne: Jakub Antosz
Projekty graficzne: Magdalena Lazar, Piotr Urbaniec
Tekst polski: Michalina Sablik
Tłumaczenie na język angielski: Piotr Sylwester Mierzwa

Organizatorzy: Fundacja Sztuka w Mieście, Ghelamco

Dokumentacja fotograficzna: Katarzyna Średnicka (Media Mafia)
Dokumentacja video: Krzysztof Sobierański (Media Mafia)

PRACE