KONKURS

ART WALK OPEN CALL 2017

WYNIKI KONKURSU – ZNAMY PRACĘ ZWYCIĘSKĄ!

Dziękujemy za wszystkie prace nadesłane na konkurs Art Walk Open Call 2017. Jednogłośną decyzją jury zwycięską pracą – Projektem Wybranym do realizacji w ramach wystawy w galerii Art Walk pod koniec roku 2019 – został projekt „Świat należy do Ciebie” autorstwa Jakuba Słomkowskiego.

„Punktem wyjściowym wystawy „Świat należy do Ciebie” jest cytat z filmu „Scarface” Howarda Hawksa i Richarda Rossona z 1932 roku oraz z remake’u o tym samym tytule w reżyserii Briana de Palmy z 1983 roku. Zarówno u Hawksa i Rossona, jak i u de Palmy idea Amerykańskiego Snu zostaje ściśle powiązana z przestępstwem i drogą przemocy. Hasło jakie przyświeca głównym bohaterom obu lmów jest hasłem reklamowym: “THE WORLD IS YOURS” – to marketingowy chwyt po który sięgają zarówno Tony Montana (Al Pacino), jak i Tony Camonte (Paul Muni). Kluczowym elementem wystawy jest 40 sekundowa scena z filmu de Palmy przedstawiająca głównego bohatera Toniego Montanę przyglądającego się wielkiemu napisowi wyświetlanemu na powierzchni sterowca płynącego po niebie.”

OPINIA JURY KONKURSOWEGO

„Jury doceniło pomysł na wystawę, który będzie punktem odniesienia do realizacji prac przez zaproszoną grupę artystów. Zrealizują oni szereg działań wokół jednego tematu, aczkolwiek dobór nazwisk świadczy o wielopoziomowym podejściu do wątku dążenia do osiągnięcia spełnienia poprzez dobra materialne. Jury przy wyborze projektu kierowało się możliwością prezentacji rozmaitych postaw artystycznych, a także koncepcją wyjścia z działaniami poza przestrzeń Art Walk.”

Fundacja Sztuka w Mieście we współpracy z Ghelamco Poland ogłasza jednoetapowy, otwarty konkurs na opracowanie szczegółowego projektu artystycznego w postaci wystawy dla przestrzeni Art Walk na placu Europejskim w Warszawie

Plenerowa galeria Art Walk to specjalnie zaprojektowana konstrukcja dostosowana do całorocznego eksponowania obrazów, rzeźb i instalacji artystycznych. Pasaż wystawienniczy długości 57 metrów składa się z 20 segmentów, każdy z „oknem” na wewnętrzną galerię. Pasaż funkcjonujący od maja 2016 gościł do tej pory cztery wystawy. Niemal 30 artystów przedstawiło w nim ponad 60 dzieł. Dotychczas zrealizowano tu między innymi takie projekty jak „Neon Inn”, prezentujący neony jako ważny element miejski historii i współczesności Warszawy (wśród artystów prezentujących swoje prace byli m.in. Joanna Rajkowska, Wojciech Dada czy Rene Wawrzkiewicz; kuratorem wystawy była Marta Czyż), czy „Człowiek Ciało Proces” – wystawę organizowaną przez warszawską Akademię Sztuk Pięknych (kurator: prof. Paweł Nowak) i prezentującą efekty prac studentów i absolwentów uczelni.

Wszelkie informacje na temat konkursu znajdują się w regulaminie konkursowym.

DO KOGO KIEROWANY JEST KONKURS?

Konkurs ma otwartą formułę. Co to oznacza?

Wziąć w nim udział mogą osoby lub zespoły mające doświadczenie w organizacji wystaw, jednak nie stanowi to bezwzględnego warunku.
Uczestnicy wskazują osobę – kuratora – koordynatora mającego możliwości podjęcia się realizacji w przypadku wybrania ich projektu przez Jury.

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie szczegółowego projektu artystycznego w postaci wystawy dla przestrzeni Art Walk na placu Europejskim w Warszawie, zlokalizowanej w dzielnicy Wola.

Zwycięska praca stanowić będzie podstawę dla realizacji wystawy w drugiej połowie 2017 roku.

CEL KONKURSU

Głównym celem konkursu jest wyłonienie spośród nadesłanych prac najtrafniej odpowiadającego na postawione w Konkursie warunki projektu artystycznego, który stanowić będzie podstawę realizacji wystawy w przestrzeni Art Walk.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA LOKALIZACJI PRAC KONKURSOWYCH

Miejscem podstawowym opracowania jest wnętrze pasażu Art Walk przy placu Europejskim w Warszawie.

Miejscem dodatkowym, możliwym do uwzględnienia w koncepcji wystawy są przestrzeń dynamicznej iluminacji umieszczona na fasadzie wieżowca Warsaw Spire w Warszawie, a także przestrzeń placu Europejskiego w Warszawie.

JURY

Jury konkursowe obradować będzie w składzie:

Marta Czyż (członkini Rady Art Walk, historyczka sztuki i kuratorka)

Katarzyna Roj (członkini Rady Art Walk, szefowa i autorka programu galerii Dizajn BWA Wrocław)

Paulina Wrocławska (członkini Rady Art Walk, szefowa i redaktorka działu sztuki wizualne – dwutygodnik.pl, NInA)

Paweł Stremski (członek Rady Art Walk, dyrektor i redaktor naczelny portalu Gazeta.pl)

Karolina Wlazło-Malinowska (Fundacja Sztuka w Mieście, architekt krajobrazu)

Justyna Wołowska (Ghelamco Poland, marketing manager)

Radosław Górecki (Ghelamco Poland, communication manager)

KRYTERIA OCENY PRAC

Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

  • oryginalność oraz merytoryka koncepcji wystawy,
  • atrakcyjność i dostosowanie rozwiązań technicznych do charakteru i rangi miejsca inwestycji.
  • realność przyjętych rozwiązań, w tym finansowych,
  • zgodność z oczekiwaniami wyrażonymi przez Organizatora Konkursu.

TERMINY

Termin ogłoszenia Konkursu: 22 marca 2017

Nadsyłanie zapytań konkursowych: 05 kwietnia 2017

Wizytacja w terenie z oprowadzeniem: 01 kwietnia 2017

Nadsyłanie prac konkursowych: 17 maja 2017

Ogłoszenie wyników Konkursu: 26 maja 2017

Termin otwarcia wystawy: grudzień 2017

SPOSÓB ZGŁASZANIA PRAC

Prace składać można lub wysyłać na adres biura Podmiotu współpracującego – Ghelamco Poland (czynne w dni powszednie w godz. 9-17). Adres: Ghelamco Poland, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, z dopiskiem “Art Walk Open Call 2017”. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data wpływu do kancelarii Podmiotu współpracującego.

Masz pytania odnośnie konkursu?
Napisz do nas na adres: fundacja@sztukawmiescie.pl

Informacje o Konkursie dostępne są na stronie internetowej Organizatora Konkursu www.localhost/art, jak również udzielane są drogą mailową – fundacja@sztukawmiescie.pl.

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin - PDF

Oświadczenia autorskie - PDF

Układ obiektu - PDF

Prezentacja okien (noc) - PDF

Prezentacja okien (dzień) - PDF

Art Walk Open Call 2017_pytania i odpowiedzi