KONKURS

ART WALK OPEN CALL 2019

WYNIKI KONKURSU – ZNAMY PRACĘ ZWYCIĘSKĄ!

Dziękujemy za wszystkie prace nadesłane na konkurs Art Walk Open Call 2019. Na konkurs wpłynęło 9 prac konkursowych:

   1. JADWIGA GRAŻYNA OLSZEWSKA – MIASTO
   2. MAREK DAKOWSKI – WYJĄTKOWE
   3. MAJA DEMSKA – KLATKA
   4. MARTA KAWECKA/ RAFAŁ SMOLIŃSKI – 31
   5. OLA MUNZAR/ ZUZIA SPALTABAKA – ŹRÓDŁO_SŁÓW
   6. BLANKA JĘDRA/ MAREK KUCHARSKI – REFRAKCJE
   7. DIANA STELOWSKA-MORGULEC/ KAMILA JASIŃSKA-CIEŚLAK – MIASTO
   8. MARTA BARANOWSKA – WOLA W BUDOWIE
   9. NATALIA KOMOROWSKA – 100% SZKŁO

Jednogłośną decyzją jury zwycięską pracą – Projektem Wybranym do realizacji w ramach wystawy w galerii Art Walk pod koniec roku 2019 – został projekt „Refrakcje” autorstwa Blanki Jędry i Marka Kucharskiego.

Poniżej przedstawiamy skrót opisu idei zwycięskiej pracy konkursowej:

Czy można złagodzić poziom agresji więźniów za pomocą światła i koloru? Okazuje się, że szwajcarscy projektanci mają już odpowiedź na to pytanie. Daniela Späth opracowała kolor, Cool Down Pink, który w ciągu pięciu minut łagodzi usposobienie więźnia. Czy takie działanie koloru ma związek z jednym z najstarszych barwników na ziemi – porfiryną, która w połączeniu z magnezem wytworzyła zielony chlorofil? Czy to oznacza to, że u swych początków ziemia była różowa?

Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo kolor i światło mogą na nas oddziaływać w codziennych sytuacjach. Wystawa „REFRAKCJE” stara się przybliżyć odwiedzającym galerię Art Walk zjawisko światła i koloru jako czynników działających w codziennym życiu. Za pomocą bezpośredniego oddziaływania na strefę sensoryczną przechodnia, będziemy w stanie opowiedzieć często nieznaną historię koloru i jego nośnika – światła. (…) W poszczególnych oknach galerii zaprezentujemy rożne opowieści o świetle i kolorze, ich społecznym bądź naturalnym oddziaływaniu. Realizacje świetlne będą sposobem na imersję odwiedzających Art Walk w przestrzeni światła, które opowiada historię. Wystawa będzie też budować refleksję na temat funkcjonowania tych zjawisk w nowoczesnych rozwiązaniach architektonicznych i produktowych, które intensyfikują się przede wszystkim w przestrzeni miejskiej.

 

OPINIA JURY KONKURSOWEGO

Jury wzięło pod uwagę oryginalność względem dotychczasowych realizacji i przemyślaną koncepcję wpisującą się w architekturę galerii Art Walk. Dodatkowo wątek koloru, który jest głównym zagadnieniem wystawy przedstawiony zostanie w szerokim ujęciu. Równocześnie projekt zakłada dużą atrakcyjność wizualną i ciekawe, nowatorskie rozwiązania techniczne. Koncepcja na tle pozostałych propozycji wydaje się zdecydowanym, konkretnym działaniem, które już na etapie projektu pozwala ocenić potencjał realizacji. Pozornie prosta i oczywista interwencja może odegrać ważną rolę na mapie prac poruszających zagadnienie braku haptyczności i współcześnie rozumianej rzeźby mimo oczywistych konotacji z barwą i malarstwem.

Fundacja Sztuka w Mieście we współpracy z Ghelamco Poland ogłasza jednoetapowy, otwarty konkurs na opracowanie szczegółowego projektu artystycznego w postaci wystawy dla galerii Art Walk na placu Europejskim w Warszawie.

 

Plenerowa galeria Art Walk to specjalnie zaprojektowana konstrukcja dostosowana do całorocznego eksponowania obrazów, rzeźb i instalacji artystycznych. Pasaż wystawienniczy długości 57 metrów składa się z 20 segmentów, każdy z „oknem” na wewnętrzną galerię. Galeria funkcjonująca od maja 2016 gościła do tej pory 11 wystaw. Ponad 60 artystów przedstawiło w nim 180 dzieł. Dotychczas zrealizowano tu między innymi takie projekty jak „Neon Inn”, prezentujący neony jako ważny element miejski historii i współczesności Warszawy (wśród artystów prezentujących swoje prace byli m.in. Joanna Rajkowska, Wojciech Dada czy Rene Wawrzkiewicz; kuratorem wystawy była Marta Czyż), „Człowiek Ciało Proces” – wystawę organizowaną przez Akademię Sztuk Pięknych (kurator: prof. Paweł Nowak), „19 okazów geologicznych znalezionych w Polsce” artystki Katarzyny Przezwańskiej czy „W Głębi” artysty Chrisa Hernandeza. W 2017 roku przeprowadzono pierwszą edycję konkursu – Art Walk Open Call 2017. W jego wyniku powstała wystawa „Świat należy do Ciebie”, której pomysłodawcą był artysta Jakub Słomkowski.

 

Wszelkie informacje na temat konkursu znajdują się w regulaminie konkursowym.

Plenerowa galeria Art Walk to specjalnie zaprojektowana konstrukcja dostosowana do całorocznego eksponowania obrazów, rzeźb i instalacji artystycznych. Pasaż wystawienniczy długości 57 metrów składa się z 20 segmentów, każdy z „oknem” na wewnętrzną galerię. Pasaż funkcjonujący od maja 2016 gościł do tej pory cztery wystawy. Niemal 30 artystów przedstawiło w nim ponad 60 dzieł. Dotychczas zrealizowano tu między innymi takie projekty jak „Neon Inn”, prezentujący neony jako ważny element miejski historii i współczesności Warszawy (wśród artystów prezentujących swoje prace byli m.in. Joanna Rajkowska, Wojciech Dada czy Rene Wawrzkiewicz; kuratorem wystawy była Marta Czyż), czy „Człowiek Ciało Proces” – wystawę organizowaną przez warszawską Akademię Sztuk Pięknych (kurator: prof. Paweł Nowak) i prezentującą efekty prac studentów i absolwentów uczelni.

DO KOGO KIEROWANY JEST KONKURS?

Konkurs ma otwartą formułę. Co to oznacza?
Wziąć w nim udział mogą osoby lub zespoły mające doświadczenie w organizacji wystaw, jednak nie stanowi to bezwzględnego warunku.
Uczestnicy wskazują osobę – kuratora – koordynatora mającego możliwości podjęcia się realizacji w przypadku wybrania ich projektu przez Jury.

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie szczegółowego projektu artystycznego w postaci wystawy dla przestrzeni Art Walk na placu Europejskim w Warszawie, zlokalizowanej w dzielnicy Wola.

Zwycięska praca stanowić będzie podstawę dla realizacji wystawy w drugiej połowie 2019 roku.

CEL KONKURSU

Głównym celem Konkursu jest wyłonienie spośród nadesłanych prac najtrafniej odpowiadającego na postawione w Konkursie warunki projektu artystycznego, który stanowić będzie podstawę realizacji wystawy w przestrzeni Art Walk.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA LOKALIZACJI PRAC KONKURSOWYCH

Miejscem podstawowym opracowania jest galeria Art Walk przy placu Europejskim w Warszawie.

Miejscem dodatkowym, możliwym do uwzględnienia w koncepcji wystawy jest przestrzeń placu Europejskiego w Warszawie.

JURY

Jury konkursowe obradować będzie w składzie:

Marta Czyż (członkini Rady Programowej Art Walk, historyczka sztuki i kuratorka)
Jakub Słomkowski (członek Rady Programowej Art Walk, artysta performer)
Karolina Wlazło-Malinowska (Fundacja Sztuka w Mieście, architekt krajobrazu)
Justyna Wołowska (Ghelamco Poland, marketing manager)
Radosław Górecki (Ghelamco Poland, communication manager)

KRYTERIA OCENY PRAC

Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 • oryginalność oraz merytoryka koncepcji wystawy,
 • atrakcyjność i dostosowanie rozwiązań technicznych do charakteru i rangi miejsca inwestycji.
 • realność przyjętych rozwiązań, w tym finansowych,
 • zgodność z oczekiwaniami wyrażonymi przez Organizatora Konkursu.

TERMINY

Termin ogłoszenia Konkursu: 20 maja 2019
Nadsyłanie zapytań konkursowych: 3 czerwca 2019
Wizytacja w terenie z oprowadzeniem: 30 maja 2019, g. 16.30 (spotykamy się przy galerii Art Walk na pl. Europejskim)
Nadsyłanie prac konkursowych: 1 lipca 2019
Ogłoszenie wyników Konkursu: do 31 lipca 2019
Termin otwarcia wystawy: grudzień 2019 lub marzec 2020

SPOSÓB ZGŁASZANIA PRAC

Prace składać można lub wysyłać na adres biura Podmiotu współpracującego – Ghelamco Poland (czynne w dni powszednie w godz. 9-17).
Adres: Ghelamco Poland, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, z dopiskiem “Art Walk Open Call 2019”.
W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data wpływu do kancelarii Podmiotu współpracującego.

Masz pytania odnośnie konkursu?

Informacje o Konkursie dostępne są na stronie internetowej Organizatora Konkursu, jak również udzielane są drogą mailową – fundacja@sztukawmiescie.pl.

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin - PDF

Oświadczenia autorskie - PDF

Oświadczenia autorskie - DOCX

Układ obiektu - PDF

Prezentacja układu okien - PDF

Prezentacja okien (dzień i noc) - PDF

Prezentacja kształtu okna - AI (Adobe Illustrator)

Oświetlenie i klimatyzacja - PDF

Pytania i odpowiedzi - PDF