Archive

wiek: około 4 mld lat (w Polsce od 1935 roku) miejsce spadku: okolice Łowicza (Mazowsze)   Meteoryt Łowicz spadł w postaci kamiennego deszczu na południe od Łowicza 12 marca 1935 roku o godzinie 0:52. Huk związany z defragmentacją meteorytu był słyszany w Warszawie, ale zjawisko było widoczne tylko w...

wiek: plejstocen (115-11,7 tys. lat temu) miejsce wydobycia: Zegrze (Mazowsze)   Podczas prac przy budowie Zalewu Zegrzyńskiego w latach 60. XX wieku w osadach żwirowych dna Narwii natrafiono na kości wielkich ssaków plejstoceńskich – czaszki nosorożca włochatego i prażubra oraz zęby mamuta. Nosorożec z Zegrza miał do 4...

wiek: plejstocen (115-11,7 tys. lat temu) miejsce wydobycia: ul. Kopińska, Warszawa (Mazowsze)   Na kości mamuta natrafiono w 1971 roku podczas prac ziemnych na trasie projektowanych Al. Jerozolimskich, znajdowały się na głębokości 5 m. Mamut padł w kwiecie wieku, mając około 30 lat. Ponieważ nie znaleziono kości miednicy,...

wiek: neogen – miocen (23,03-5,333 mln lat temu) miejsce wydobycia: kopalnia Machów, Tarnobrzeg (Podkarpacie) Kilkanaście milionów lat temu, w miocenie, na przedpolu Karpat rozciągało się ciepłe, płytkie morze. Wskutek parowania wody morskiej z przesyconych roztworów wytrącały się różne osady pochodzenia chemicznego (m.in. sole kamienne i gipsy), które...

Odciski liści wierzby Salix acutissima Goepp. i wiązu Ulmus carpinoides Goepp. wiek: górny miocen (7,25–5,33 mln lat temu) miejsce wydobycia: Sośnica (Dolny Śląsk) Niezwykle bogaty materiał roślinny został wydobyty w odkrywce starej cegielni w Sośnicy. Odciski liści (rzadziej gałązek, kwiatów, owoców i nasion) pochodzą z drzew i krzewów...

wiek: trudny do określenia miejsce wydobycia: Wojcieszów, Góry Kaczawskie (Dolny Śląsk)   Okaz prezentuje formy szaty naciekowej powstałej w wyniku procesów krasowych w wapieniach wojcieszowskich. Takie nacieki w jaskiniach powstają przez długotrwałe kapanie roztworu wody z węglanem wapnia, który utrwala się w charakterystycznym kształcie. Wiek tych wapieni można...

Odcisk liścia palmy Trachycarpus raphifolia (Sternnb.) Takht. = Sabal haeringiana (Ett.) wiek: dolny miocen (23,03-20,44 mln lat temu) miejsce wydobycia: Osieczów (Dolny Śląsk)   Palmy wyewoluowały w górnej kredzie (100-70 mln lat temu). Prezentowany odcisk liścia palmy jest młodszy – ma około 20 mln lat. Przypomina z wyglądu dzisiejsze...

wiek: trzeciorzęd (65-1,8 mln lat temu) miejsce wydobycia: Kopalnia Szklary, Ząbkowice Śląskie (Dolny Śląsk)   Chryzopraz to minerał zabarwiony na zielono związkami niklu, pospolita odmiana chalcedonu o skrytokrystalicznej budowie. Złoże chryzoprazu w nieczynnej kopalni niklu Szklary uchodzi za najsłynniejsze na obszarze Polski i Europy. Powszechnymi formami występowania chryzoprazu...

wiek: jura środkowa – baton (166,1-168,3 mln lat temu) miejsce wydobycia: Gnaszyn koło Częstochowy (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska) Amonity to wymarłe organizmy należące do najbardziej rozwiniętej grupy mięczaków – głowonogów. Amonity właściwe, do których należy Procerites, pojawiły się na przełomie triasu i jury. Żyły w osadach ilastych, z daleka...

wiek: jura dolna (199,6-175,6 mln lat temu) miejsce wydobycia: Gromadzice koło Ostrowca Świętokrzyskiego W Polsce jest wiele tropów pozostawionych przez dinozaury – wymarłe kręgowce żyjące na Ziemi między 210 a 70 milionów lat temu. Pierwsze ślady dinozaurów w Polsce znaleziono 1959 roku w Glinianym Lesie pod Kielcami....