Archive

W legendzie o Bazyliszku, potworze tak strasznym, że sam jego widok zamieniał ludzi w kamień, zwycięzcą okazuje się chłopiec, którego jedyną bronią jest spryt i zuchwałość. Dopiero lustro i odbity w nim obraz bestii unicestwia wrogą siłę i ratuje Warszawę od zagrożenia. Podobną strategię bolesnego...