Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie

Wojciech Zamecznik

Warszawskie Symbole


1966

Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie było pierwszą tego typu imprezą na świecie. Środowisko polskich grafików od początku lat 60. dyskutowało o pomyśle stworzenia międzynarodowego cyklicznego konkursu zdającego sprawę z globalnej kondycji grafiki plakatowej. Głównym inicjatorem wprowadzenia tej idei w życie był Józef Mroszczak, późniejszy wieloletni organizator biennale. Pierwsza edycja odbyła się w 1966 roku. Wystawa i towarzyszący jej konkurs przyciągały artystów z całego świata. Wśród laureatów znaleźli się m.in. Andy Warhol, Hiroshi Tanaka, Kazamusa Nagai, Hans Hillmann, Milton Glaser, Henryk Tomaszewski, Jan Lenica czy Jan Młodożeniec. W 2016 roku z okazji 25. jubileuszowej edycji biennale zmieniono jego formułę: w miejsce konkursu głównego zorganizowano wystawę Plakat – Remediacje kuratorowaną przez Davida Crowleya, poświęconą funkcjonowaniu plakatu w przestrzeni publicznej i mediach elektronicznych.