Artificial Human

Alicja Symela

ASP


Studiowała w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego (2006–2013) oraz na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2008–2015); aneks do pracy dyplomowej przygotowała na Wydziale Wzornictwa macierzystej uczelni. W działalności artystycznej wykorzystuje takie media, jak rzeźba tradycyjna, fotografia cyfrowa, film, 3D. Często łączy je w jednej pracy na zasadzie kolażu, dzięki czemu uzyskuje ciekawą polifonię. Jej praca dyplomowa została zakwalifikowana do wystawy Coming Out 2015 – najlepsze dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Tytuł pracy:  Artificial Human

W pracy artystka stawia pytania dotyczące cyborgizacji ludzkiego ciała, nawiązuję także do eksperymentów przeprowadzanych w celu stworzenia sztucznego życia symulującego człowieka w jego wizualnym aspekcie.  Instalacja jest z drugiej strony również formą dialogu z tradycyjną rzeźbą, luźną inspiracją był dla mnie motyw sztucznego człowieka (Frankensteina, robota, androida, lalki) przewijający się w filmie głównego nurtu, popkulturze i literaturze.