BAZUR

Karina Królak i Patka Smirnow

Ślad


BAZUR obiekty z papierowych odpadów, 2015