Chryzopraz

Katarzyna Przezwańska

19 okazów


wiek: trzeciorzęd (65-1,8 mln lat temu)

miejsce wydobycia: Kopalnia Szklary, Ząbkowice Śląskie (Dolny Śląsk)

 

Chryzopraz to minerał zabarwiony na zielono związkami niklu, pospolita odmiana chalcedonu o skrytokrystalicznej budowie. Złoże chryzoprazu w nieczynnej kopalni niklu Szklary uchodzi za najsłynniejsze na obszarze Polski i Europy. Powszechnymi formami występowania chryzoprazu są żyły i płyty o miąższości do 15 cm. Niespękane chryzoprazy o największym stopniu czystości i intensywnej barwie zielonej używane są w jubilerstwie.

 

Okaz ze zbiorów Muzeum Geologicznego PIG PIB.