Instytut Matki i Dziecka

Karol Śliwka

Warszawskie Symbole


1980

 

Instytut Matki i Dziecka to funkcjonujący od ponad 60 lat szpital specjalistyczny zajmujący się leczeniem matek, dzieci i młodzieży. Został powołany, by przeciwdziałać wysokiej zachorowalności na choroby zakaźne oraz walczyć z okołoporodową śmiercią matek i dzieci. Do jego osiągnięć należy zaliczyć wprowadzenie do medycyny pojęcia wieku rozwojowego, według którego dawki leków dobierane są w zależności od wieku chorego. W instytucie powstała też pierwsza w Polsce poradnia i oddział dla wcześniaków, pierwszy oddział onkologii dziecięcej, a także pierwsza klinika neonatologii. Dzięki inicjatywie jej kierowniczki w kraju wprowadzono powszechne książeczki zdrowia dzieci. Obecnie w skład szpitala wchodzi 7 klinik i 14 zakładów. Rocznie poradnie specjalistyczne instytutu przyjmują ponad 100 000 pacjentów, zaś leczeniu szpitalnemu poddawanych jest 14 000 dzieci.