Instytut Wzornictwa Przemysłowego

Witold Janowski

Warszawskie Symbole


1963

 

W powojennej Polsce odbudowującej swoje miasta z gruzów istniało duże zapotrzebowanie na specjalistów, którzy nadadzą tym działaniom sens. Dlatego już w 1950 roku z inicjatywy Wandy Telakowskiej powołano Instytut Wzornictwa Przemysłowego – jednostkę naukowo-badawczą mającą na celu podniesienie poziomu estetyki produkowanych przedmiotów oraz określenie zakresu potrzeb konsumentów. W swojej działalności instytut skupiał się na badaniu dwóch środowisk: mieszkania i pracy. Badacze analizowali potrzeby społeczne, gospodarcze i kulturowe Polaków, a następnie na ich podstawie określali wymagania użytkowe i estetyczne konkretnych produktów. Szczególną uwagę instytut skupiał na poprawie życia osób niepełnosprawnych – analizował ich potrzeby, prowadził prace projektowe dotyczące wnętrz, sprzętów i ubrań dla nich. Obecnie IWP działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zajmując się doradztwem i prowadząc działalność edukacyjną i promocyjną. Co roku instytut organizuje konkursy Dobry Wzór oraz Młody Design.