Jak zaprzyjaźnić się z rzeką

Cecylia Malik

Bez/granicznie


Cecylia zaprosiła do wspólnego działania na rzecz renaturalizacji Wisły dzieci i młodzież z Ogniska na Zielonej Białołęce w Warszawie – warsztaty dotyczyły tematu rzeki Wisły, jej znaczenia dla miasta i mieszkańców. Pierwszym etapem warsztatów było poszerzenie wiedzy na temat rzeki i wykonanie prac plastycznych związanych z rzeką – dużych makiet ryb oraz tablic z nazwami wybranych rzek. Drugim etapem był performance w naturalnym otoczeniu rzeki z udziałem dzieci jako uczestników, lecz także dokumentalistów tego wydarzenia.

 

Siostry Rzeki

Siostry Rzeki to akcja kolektywu Matki Polki na Wyrębie i Koalicji Ratujmy Rzeki w obronie ostatnich naturalnych rzek Europy (w tym Wisły) przed planami regulacji dla planowanej przez rząd Polski drogi wodnej E 40 oraz budowy nowej wielkiej zapory na Wiśle w Siarzewie. Akcja powstała, by upowszechnić postulaty Koalicji Ratujmy Rzeki.

W rozwiniętych krajach w Europie odchodzi się od regulacji rzek, przywracany jest ich naturalny bieg. Liczne badania wskazują na to, że grodzenie rzek sprzyja powodziom.

Akcją Siostry Rzeki chcemy pokazać, że rzeki są ważne dla normalnych ludzi i codziennego życia. To są nasze miejsca wypoczynku, nasz krajobraz i nasz zasób słodkiej wody.

Chcemy powiedzieć głośno o tym, że większość z realizowanych lub planowanych inwestycji na rzekach to łamanie międzynarodowego prawa (Dyrektywy 2000/60/WE/ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r., czyli Ramowej Dyrektywy Wodnej nakładającej na Polskę obowiązek doprowadzenia wód powierzchniowych do co najmniej dobrego stanu, a także dyrektyw regulujących ochronę obszarów Natura 2000, tzw. dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej.) Protesty i happeningi Sióstr Rzek odbyły się w Krakowie, w Ciechocinku na miejscu planowanej zapory w Siarzewie, w Warszawie, a także nad Wartą i Oleśnicą.

 

 

CECYLIA MALIK

Malarka, performerka, edukatorka, ekolożka i miejska aktywistka. Ukończyła malarstwo na ASP w Krakowie. Absolwentka podyplomowych studiów kuratorskich na UJ w Krakowie. Współtwórczyni „Modraszek Kolektyw” akcji w obronie Krakowskiego Zakrzówka przed zabudową i cyklicznej imprezy na Wiśle „Wodnej Masy Krytycznej”. Inicjatorka akcji społeczno artystycznych takich jak „Matki Polki na wyrębie” przeciwko LEX Szyszko, „Warkocze Białki” w obronie rzeki Białki przed regulacją, „Siotry Rzeki” razem z Koalicją Ratujmy Rzeki przeciw budowie zapory w Siarzewie „Chciwość Miasta” – w obronie modernistycznego hotelu Cracovia przed wyburzeniem. Za realizację akcji artystycznej „365 Drzew” otrzymała tytuł „kulturystki roku 2010” nagrody Programu 3 Polskiego Radia. Indywidualne wystawy w Galerii Zderzak w 2009 i 2011, w 2013 wystawa retrospektywna w Galerii Bunkier Sztuki „Rezerwat Miasto”. W 2012 roku otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu i filmów dokumentalnych. Autorka filmu dokumentalnego „Raj na ziemi” o miłości bezdomnej pary z sąsiedztwa. Otrzymała tytuł Człowieka Roku Polskiej Ekologii za rok 2017 oraz tytuł Krakowianki Roku za 2018. Cecylia Malik organizuje protesty wspólnie z ekspertami i organizacjami, dbając o ich sens i skuteczność, zarazem kreując je jako happeningi i dzieła sztuki w przestrzeni publicznej.