Konkrecja piaszczysto-syderytowa

Katarzyna Przezwańska

19 okazów


wiek: karbon górny (358,9-298,9 mln lat temu)

miejsce wydobycia: kopalnia Flora, Dąbrowa Górnicza (Górny Śląsk)

Konkrecja to skupienie mineralne powstałe wskutek stopniowego narastania minerałów wokół obiektu w skale – może to być otoczak, skamieniałość lub nawet ziarenko piasku. Nie wiadomo co jest jądrem, wokół którego narastała ta konkretna konkrecja. Przyrastanie odbywa się zawsze od środka na zewnątrz, nadając konkrecji kulistego kształtu. Budowa wewnętrzna konkrecji często jest koncentryczna lub koncentryczno-promienista.

Okaz ze zbiorów Muzeum Geologicznego PIG PIB.