Kręg piersiowy mamuta (Mammuthus primigenius)

Katarzyna Przezwańska

19 okazów


wiek: plejstocen (115-11,7 tys. lat temu)

miejsce wydobycia: ul. Kopińska, Warszawa (Mazowsze)

 

Na kości mamuta natrafiono w 1971 roku podczas prac ziemnych na trasie projektowanych Al. Jerozolimskich, znajdowały się na głębokości 5 m. Mamut padł w kwiecie wieku, mając około 30 lat. Ponieważ nie znaleziono kości miednicy, nie wiadomo jakiej był płci. Mamuty osiągały do 2,4 m wysokości i do 6 t masy. Na mamuty polowano dla futra, mięsa i kości z których budowano broń, narzędzia, a nawet całe domostwa. Wymarły prawdopodobnie w wyniku zmian klimatu, osłabienia genetycznego i działalności człowieka około 10 tys. lat temu, ale blisko spokrewnione formy karłowate żyły na Wyspie Wrangla jeszcze w czasach faraonów (nawet około 3750 lat temu).

Okaz ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie.