LUDZKIE NARZĘDZIA

Nikita Kadan

Ceremoniał


Ludzkie narzędzia

2012

Na fladze reprodukowany jest schematyczny obraz przyrządów do kraniometrii, czyli techniki pomiaru czaszki. Oryginalne ilustracje pochodzą z medycznego podręcznika wydanego w pierwszej połowie ХХ wieku. Książka została opublikowana na skrajnie prawicowej stronie internetowej o mieszanych treściach rosyjsko-ukraińskich. Takich sieciowych platform wymiany neonazistowskich treści, wspólnych dla postradzieckich krajów, było kilka. Przeniesienie tych ilustracji na flagę było w roku 2012 swego rodzaju świadectwem narastających ruchów neonazistowskich w wschodniej Europie i na całym świecie.