MAM GEST

Monika Drożyńska

Ceremoniał


Mam gest

2020

Flaga pochodzi z drugiego okresu lockdownu w czasie pandemii COVID-19. Symbol widniejący na niej jest powszechnie znany jako symbol diabła. W obliczu zachodzących w tamtym czasie procesów politycznych (m.in. zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej czy decyzji o korespondencyjnych wyborach), uderzających w poczucie bezpieczeństwa i godności polskiego społeczeństwa, artystka przestrzega: „uważaj, nie ufaj, sprawdzaj. Polityka to wojna prowadzona z użyciem populistycznego języka troski. Bądź blisko tych, którzy są dla ciebie ważni”.