Meteoryt Łowicz

Katarzyna Przezwańska

19 okazów


wiek: około 4 mld lat (w Polsce od 1935 roku)

miejsce spadku: okolice Łowicza (Mazowsze)

 

Meteoryt Łowicz spadł w postaci kamiennego deszczu na południe od Łowicza 12 marca 1935 roku o godzinie 0:52. Huk związany z defragmentacją meteorytu był słyszany w Warszawie, ale zjawisko

było widoczne tylko w południowej Polsce, w okolicach Olkusza. Zebrano łącznie około 110 kg fragmentów, największy okaz miał masę około 10 kg. Jest to meteoryt żelazno-kamienny, tzw. mezosyderyt – jeden z najrzadszych typów meteorytów. Prawdopodobnie pochodzi z wewnętrznych rejonów Układu Słonecznego. Potencjalnym źródłem tego typu meteorytów mogą być planetoidy 16 Psyche lub Vesta – jedne z największych obiektów w pasie planetoid między Marsem a Jowiszem.

 

Okaz ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie