Na protezę

Magdalena Baranowska

ASP


Studentka Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych. Projekt „Na protezę” jest dyplomem licencjackim obronionym w 2014 roku. Projekt był pokazywany na wystawie „Graduation Project”, „Alternatywne scenariusze” na Poznań Design Days, wystawie finałowej „Młodzi na start” na Gdynia Design Festival oraz „Make me” Łódź Design Festiwal”. Obecnie część pracy można oglądać na wystawie w Mediolanie „Beauty and pragmatism”. Poza tym był pokazywany w finale Doliny Kreatywnej TVP Kultura (I miejsce) oraz na konferencjach z zakresu medycyny i nowych technologii.

Tytuł pracy: Na protezę

Projekt to sposób na zindywidualizowanie wyglądu swojej protezy nogi. Obudowa, to nie tylko wizualna ozdoba protezy lecz zupełnie nowe spojrzenie na sytuację w której znalazł się człowiek.Do zamaskowania głowy posłużyła się bielizną, by obudzić skojarzenia z intymnością i nagością, choć w pracy maska przybrała formę fizyczną, to w zamyśle artystki jest obiektem symbolicznym, przedmiotem z zewnątrz, służącym do opisu tego, co jest wewnątrz.