Nie widzę, nie słyszę

AGNIESZKA RYBAK

ASP


Studentka piątego roku na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, tworzy głównie krótkie formy multimedialne.

Tytuł pracy: Nie widzę, nie słyszę (wersja ang. I can’t see, I can’t hear)

Praca przedstawia moje subiektywne wyobrażanie sytuacji utraty zmysłów, odcięcia od otoczenia.