Obcy/Apotropaiczny Fuck

Jakub Słomkowski

Space Debris


Obcy/Apotropaiczny Fuck tusz/flamastry na papierze 2020

 

Space Debris instalacja z odpadków po produkcji kolaży 2020

 

Apotropaiczny Fuck to masa zła. Odstraszająca, ożywiona skała/ meteoryt. Symbol uodpornienia na zło. Jednocześnie kojarzy się z organizmem atakującym człowieka, może być jednak rodzajem szczepionki czy pożytecznej bakterii. Wygląda na złe, ale służy człowiekowi.

 

Pracę zestawiono z instalacją Space Debris nawiązującą do tytułowych kosmicznych odpadów. Para-planktonowa, niepoliczalna drobnica otulająca Ziemię zawiera w sobie także duże obiekty, wielkości Apotropaicznego Fucka, a także znacznie większe. Wykorzystane w instalacji skrawki – pozostałości po tworzeniu kolaży z cyklu – przerobione na reprezentację kosmicznych odpadów stają się kosmicznymi resztkami w czystej postaci.