Ośródka kalamita Calamites sp.

Katarzyna Przezwańska

19 okazów


wiek: karbon (358,9-298,9 mln lat temu).

miejsce wydobycia: Wałbrzych (Dolny Śląsk)

 

Kalamity to drzewiaste rośliny skrzypowe, które rosły na najbardziej podmokłych terenach karbońskich mokradeł. Osiągały około 10-20 m wysokości i do 1 m średnicy pnia. Tak jak dzisiejsze skrzypy, cechowały się członową budową pędów i okółkowym ułożeniem liści. Pnie starszych okazów były pokryte grubą korą i puste w środku. Prezentowany okaz to wewnętrzny odlew pnia – tzw. ośródka, najczęściej spotykany typ skamieniałości kalamitów. Na jego powierzchni zachował się przebieg pionowych wiązek przewodzących i poprzecznych podziałów członów pnia rośliny.

 

Okaz ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie.