Ośródka ślimaka Pleurotomaria

Katarzyna Przezwańska

19 okazów


wiek: jura górna (163,5-145 mln lat temu)

miejsce wydobycia: Jura Krakowsko-Częstochowska

Ośródka to typ skamieniałości w formie naturalnego odlewu pustej muszli ślimaka w skale wapiennej z piaskiem. Początki żyjących w morzu ślimaków z rodziny Pleurotomariidae sięgają wczesnego paleozoiku. Obecnie te prymitywne mięczaki są grupą reliktową zamieszkującą głębiny morskie. Ich rozmiar dochodzi do 20 cm, są drapieżne i w chwili zagrożenia wydzielają odstraszającą białą substancję. Od innych ślimaków odróżnia je długa szczelina na ostatnim zwoju muszli, która ułatwia oddychanie. Formy kopalne tego ślimaka pospolicie występują w płytkomorskich osadach różnego wieku – w Polsce głównie w skałach wieku jurajskiego i kredowego.

 

Okaz ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie.