Rocky

...

Chwyt-za-chwyt


Zdobywanie wiedzy o ludzkim ruchu oraz świadomości własnego ciała cieszy się obecnie wielkim powodzeniem. Zwrot ku ludzkiemu ciału humanistyka obserwuje już zresztą od kilku dekad. Badacze katalogują wszelkie aspekty ludzkiego chwytania, co jest niezwykle cenne szczególnie na rynku nowych technologii. Nasz kontakt z urządzeniami elektronicznymi przez jakiś czas będzie opierał się jednak nadal na współpracy manualnej.

 

W tym miejscu warto przypomnieć historyczny spór – czy pierwszym narzędziem, który chwycił człowiek była kość wymierzona w przeciwnika, czy też kawałek skały, który posłużył do rozpalenia ogniska? Autorzy prezentowanej tu historii wierzą w tę drugą, konstruktywną wersję zdarzeń.

 

Uchwyt Rocky zaprojektowany dla Planktonu przez TEKT Concrete, jest formą z betonu o kształcie skały.