Sklepy w Al. Jerozolimskich

Grażyna Rutowska

Neon Inn


Zdjęcie archiwalne z Narodowego Archiwum Cyfrowego (NAC) – „Sklepy w Al. Jerozolimskich” – od prawej „Ambasador”, dalej „Natasza”