Szybka próba (wideo)

Magdalena Lazar

KALUZE


Szybka próba (wideo)

2023

Wideo będące zapisem badań próbek kałuż pod mikroskopem. W tych próbach widzimy bardzo dużo martwej materii roślinnej, która pełni rolę “jadalnej tkanki miejskiej” dla organizmów jednokomórkowych. Widzimy tu sporo małych przezroczystych wrotków z charakterystycznym wieńcem rzęsków czyli aparatem wrotnym od którego pochodzi ich nazwa. Są niezwykle szybkie. Muszę ścigać je obiektywem mikroskopu. Żywią się martwą materią organiczną, bakteriami, glonami i pierwotniakami. W Polsce występują aż 554 gatunki wrotków. Po chwili pojawia się czarny okrąg wyglądający jak uszczelka – to bańka powietrzna. Chwilę później pojawia się drobny żwawy skorupiak – małżoraczek. Jego skorupa pokryta jest całkowicie dwuklapkowym pancerzem przesyconym solami wapnia, przypominającym nieco muszlę małża.

Wideo towarzyszą obiekty metaloplastyczne. Ich kształty są inspirowane widzianym pod mikroskopem detrytus (łac. detritus – roztarty, rozdrobniony) czyli drobnoszcząstkową, martwą materią organiczną, szczątkami roślin i zwierząt.