Towarzystwo Przyjaciół Warszawy

Karol Śliwka

Warszawskie Symbole


1968

 

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy to społeczna inicjatywa zrzeszająca ludzi pragnących działać na rzecz stolicy i jej mieszkańców. Jego założycielami byli wybitni historycy tacy jak Stanisław Lorentz, Stanisław Herbst, Juliusz Wiktor Gomulicki czy Janusz Durko. Choć TPW zostało zawiązane dopiero w 1963 roku, było kontynuacją przedwojennych tradycji towarzystw działających w różnych dzielnicach Warszawy. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości tego typu stowarzyszenia reprezentowały mieszkańców dzielnic w rozmowach dotyczących tak podstawowych kwestii jak rozwój inwestycji komunalnych. Po wojnie w ramach TPW działało kilkanaście lokalnych oddziałów koncentrujących się głównie na szerzeniu wiedzy o historii i teraźniejszym życiu w stolicy. Obecnie TPW funkcjonuje jako organizacja pożytku publicznego, do jego zadań należy m.in. organizacja spacerów po Warszawie z przewodnikami i działalność edukacyjna.