Węgiel kulisty

Katarzyna Przezwańska

19 okazów


wiek: karbon (358,9-298,9 mln lat temu)

miejsce wydobycia: kopalnia Morcinek, Kaczyce (Śląsk Cieszyński)

Węgiel to palna skała osadowa powstała w wyniku uwęglenia materii roślinnej, czyli m.in. kalamitów i paprotników. Wśród osadów górnego karbonu, w kopalni węgla kamiennego Morcinek, na głębokości 1400 m zlokalizowano bardzo rzadko występujący węgiel kulisty. Powstanie tego typu węgli jest związane z termicznym oddziaływaniem ciał magmowych z wnętrza Ziemi na istniejące już warstwy osadów karbońskich.

Okaz ze zbiorów Muzeum Geologicznego PIG PIB.