Z głowy

Diana Grabowska

ASP


Absolwentka Wydziału Rzeźby ASP . Stypendia: półroczne artystyczne m.st. Warszawy (2012);

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia (2013); Rektora ASP w Warszawie dla najlepszych studentów za osiągnięcia artystyczne (2014). Dziedziny działalności artystycznej: rzeźba, rysunek, wideo. Współpraca z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przy projekcie indywidualnym (2012) i warsztatach (2014). Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla najlepszych studentów (2015). Laureatka wystawy Coming Out Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie 2015, Nagroda Główna Inicjatywa ENTRY, nagroda wydziałowa Akademii Sztuk Pięknych Złote Dłuto.

Tytuł pracy: Z głowy


Autorka koncentruję się na motywie głowy jako reprezentacji człowieka i najintymniejszej części jego ciała, związku widzialności i egzystencji oraz problemie odwzorowania człowieka za pomocą obrazu.

Do zamaskowania głowy posłużyła się bielizną, by obudzić skojarzenia z intymnością i nagością, choć w pracy maska przybrała formę fizyczną, to w zamyśle artystki jest obiektem symbolicznym, przedmiotem z zewnątrz, służącym do opisu tego, co jest wewnątrz.