Zjednoczenie Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego „UNITRA”

Antoni Cetnarowski

Warszawskie Symbole


1962

Zjednoczenie Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego „UNITRA” było działającą od 1961 roku jednostką organizacyjną zrzeszającą producentów elektroniki użytkowej, m.in. Radmor, Tonsil czy Diora, którzy pod wspólną marką produkowali zegarki, radia, magnetofony, głośniki, kolumny, a nawet telewizory. Marka posiadała własny dział badawczo-rozwojowy, w którym były opracowywane i testowane innowacyjne technologie i nowe modele produktów. W okresie największej prosperity zakłady UNITRY zatrudniały nawet do kilkudziesięciu tysięcy pracowników. Sprzęt tra ał nie tylko na rodzimy rynek, ale był też eksportowany do wszystkich krajów bloku wschodniego. Wysoka jakość towarów sprawiła, że zakłady produkowały również na zlecenie światowych rm, m.in. japońskiego Sanyo. Po przemianach ustrojowych zjednoczenie rozpadło się, a każdy zakład usiłował przetrwać na własną rękę.