Mała motoryka nie angażuje świadomych procesów myślowych, przez co nie jest dostatecznie doceniana. Najprostszej czynności chwytania towarzyszą jednak skomplikowane procesy i napięcia, czego nie jesteśmy w stanie wychwycić, zajęci na przykład oglądaniem ciekawego filmu. Autorzy wystawy obliczyli, że przeciętnie podczas seansu filmowego ręka człowieka wykonuje 2370 razy czynność chwytania popcornu, intensyfikując ruchy w zależności od stopnia napięcia budowanego w filmie.


Forma filmowa z gatunku sci-fi o sztucznej ręce chwytającej smakołyk.

Sztuczna ręka wykonana przez Grzegorza Sobolewskiego w ramach warsztatów “Do robota” (projekt zrealizowany w ramach Laboratorium Pomysłów Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę“).

 

Category
chwytzachwyt
 Nick Nelson Jersey