Plankton, z gr. planktós, czyli „błąkający się”. Te niepozorne obiekty pełnią istotną rolę w każdym ekosystemie, którego są częścią.

Category
chwytzachwyt
 Nick Nelson Jersey