http://lauraeldret.com/page10.htm  

http://1844house.com/hickory-smoked-pork-tenderloin/ AUTOR: Jakub Słomkowski

Praca dwupłaszczyznowa. buy Seroquel online no rx Urloop to fikcyjna firma, której zadaniem jest relaksowanie pracowników korporacji w miejscu pracy.

A. Realizacja w przestrzeni biurowej Warsaw Spire przy współpracy z osobami zawodowo zajmującymi się pracą z ciałem. W ramach tego działania zostanie przeprowadzony szereg masaży, zajęć ruchowych, zajęć ze świadomości ciała oraz performance ASAP – AS SLOW AS POSSIBLE.

B. Praca video w luźny sposób nawiązująca do stylistyki TV Marketu. Przy realizowaniu video zależało mi na stworzeniu atmosfery kiczu kontrastującej z realnym działaniem jakie towarzyszyć będzie przez trzy miesiące trwania wystawy.

Category
Świat należy do Ciebie