RADA ART WALK

Rada programowa Art Walk wspomaga tworzenie artystycznego dyskursu i gAi??A?wnych kierunkA?w rozwoju wystawienniczego przestrzeni. Jej czAi??onkowie, na co dzieAi?? pracujAi??cy w obrAi??bie sztuki, kultury oraz mediA?w z nimi zwiAi??zanych, nadzorujAi?? formuAi??owanie rocznego programu oraz ksztaAi??towanie wspA?Ai??pracy z kuratorami, artystami i instytucjami zewnAi??trznymi. OpiniujAi?? takA?e zewnAi??trzne propozycje wspA?Ai??pracy, napAi??ywajAi??ce do fundacji Sztuka w MieAi??cie koordynujAi??cej dziaAi??alnoAi??Ai?? przestrzeni Art Walk.

Marta CzyA?

historyk sztuki, kuratorka. Od marca 2011 roku wspA?Ai??tworzyAi??a program galerii Kordegarda. WspA?Ai??pracowaAi??a z wieloma galeriami w Polsce i zagranicAi??.

 

ZrealizowaAi??a wystawy m.in. w BWA Zielona GA?ra, Muzeum Narodowym w Szczecinie, Centrum Sztuki WspA?Ai??czesnej Zamek Ujazdowski, ZachAi??cie Narodowej Galerii Sztuki, Museum fA?r Angewandte Kunst w Wiedniu a takA?e projekty w przestrzeni publicznej (m.in. z JadwigAi?? SawickAi??). ByAi??a teA? kuratorkAi?? sekcji mAi??odych artystA?w III MiAi??dzynarodowego Festiwalu Sztuki Efemerycznej Konteksty w SokoAi??owsku.

 

WspA?lnie z JuliAi?? Wielgus wydaAi??a ksiAi??A?ki ai??zD.O.M. Polski” (z galeriAi?? Raster i BWA Zielona GA?ra) oraz ai??zW ramach wystawy ai??i?? rozmowy z kuratorami”.

Katarzyna Roj

Absolwentka Filozofii i Historii Sztuki Uniwersytetu WrocAi??awskiego, autorka nowego programu wystawienniczego galerii Dizajn ai??i?? BWA WrocAi??aw, kuratorka i redaktorka.

 

Od 2009 roku realizuje tamA?e seriAi?? wydarzeAi?? pod nazwAi?? ai??zTeraz dizajn!”, przybliA?ajAi??cAi?? interdyscyplinarne zagadnienia zwiAi??zane z dyscyplinAi?? projektowania.

 

DebiutowaAi??a projektem Goodbye Design! na ktA?ry skAi??adaAi??y siAi??: wystawa cieni sAi??ynnych produktA?w (realizacja: Lo-ladesigns) oraz cykl spotkaAi?? poAi??wiAi??conych wyczerpaniu tradycyjnych modeli w teorii dizajnu.

 

Kuratorka wystaw monograficznych projektantA?w graficznych, m.in: Fontarte (Magdalena i Artur Frankowscy), Hakobo (Jakub StAi??pieAi??), A?ukasza Palucha. Opiekunka niezaleA?nych, oddolnych ruchA?w aktywistycznych, wspA?Ai??redaktorka, wraz z Marianem Misiakiem i MichaAi??em Grzegorzkiem publikacji Typoaktywizm ai??i?? przewodnik. Redaktorka albumu Hakobo Graphic World, autorka licznych tekstA?w poAi??wiAi??conych wspA?Ai??czesnej kulturze materialnej. Kuratorka sceny artystycznej MFF T-Mobile Nowe Horyzonty.

 

Wraz z JoannAi?? Synowiec zrealizowaAi??a w 2014 roku projekt artystyczno-badawczy Tajsa w BWA w Tarnowie, wysoko oceniany w ogA?lnopolskich rankingach branA?owych.Ai??Jego kontynuacjAi?? jest publikacja pod tym samym tytuAi??em. Obecnie, wraz z JoannAi?? Synowiec, pracuje nad projektem artystyczno ai??i?? badawczym, zatytuAi??owanym roboczo ai??zNeonamdyzm, czyli projektowanie dla Ai??wiata realnych potrzeb”. Interesuje jAi?? uczta jako formuAi??a wydarzenia artystycznego.

pawel_stremski

PaweAi?? Stremski

Fan mediA?w, sztuki wspA?Ai??czesnej
i architektury. Dyrektor i redaktor naczelny portalu Gazeta.pl.

 

WspA?Ai??twA?rca TargA?w Rzeczy A?adnych ai??i?? najwiAi??kszych i najbardziej prestiA?owych targA?w designu wAi??Polsce.

 

ZaAi??oA?yciel i autor wpAi??ywowego bloga o sztuce wspA?Ai??czesnej ai??i?? art.blox.pl. CzAi??onek jury konkursu architektonicznego ai??zBryAi??a Roku”.

Paulina WrocAi??awska

Szefowa i redaktorka dziaAi??u sztuki wizualne w magazynie dwutygodnik.com, wydawanym przez Narodowy Instytut Audiowizualny.

 

Dziennikarka specjalizujAi??ca siAi?? w sztuce wspA?Ai??czesnej i architekturze. Absolwentka Historii Sztuki i Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim.

 

WczeAi??niej zwiAi??zana z warszawska galeriAi?? Raster i Instytutem Teatralnym jako producentka i koordynatorka wystaw i festiwali. Mieszka w Warszawie.

 Nick Nelson Jersey