Włóż rękę do kieszeni i chwyć dowolny przedmiot, który się w niej znajduje. Nie wypuszczaj go z dłoni przez minutę. Tyle czasu potrzebujesz, by przeczytać tekst wprowadzający do wystawy, z której dowiesz się o czynności, którą wykonujesz tysiące razy codziennie bez zastanowienia.

PLAC EUROPEJSKI 1, WARSZAWA

Chwyt-za-chwyt

marzec 2018

Włóż rękę do kieszeni i chwyć dowolny przedmiot, który się w niej znajduje. Nie wypuszczaj go z dłoni przez minutę. Tyle czasu potrzebujesz, by przeczytać tekst wprowadzający do wystawy, z której dowiesz się o czynności, którą wykonujesz tysiące razy codziennie bez zastanowienia.