CEREMONIAŁ

NOWY ZŁOTY / CEREMONIAŁ

Українська версія кураторського тексту та описи робіт: ТУТ

CEREMONIAŁ to wystawa, na którą składa się 11 prac w formie flag. Prezentowane prace dotyczą kwestii społecznych i politycznych – komentują zagadnienia związane z pandemią, sytuacją migracyjną, kryzysem uchodźczym, chwiejnością systemów, rosyjską inwazją w Ukrainie. Pokazują konieczność zmian w języku, postawie wobec drugiego człowieka czy natury.

Moment eksponowania flag stworzonych przez artystki i artystów zyskuje rangę rytuału solidarności i ma charakter posturoczystego aktu. Flagi te przypominają o wartościach zbiorowej pamięci nie tylko w ramach odświętnej czynności, ale w codziennym życiu miasta. Galeria sztuki w ramach CEREMONIAŁU staje się postumentem dla dzieła. Uwaga odwraca się więc od tego co wewnątrz galerii, ale także tego co indywidualne, prywatne.

CEREMONIAŁ to jeden z dwóch elementów programu NOWEGO ZŁOTEGO, niezależnej przestrzeni wystawienniczej, działającej od 2019 roku w kiosku zlokalizowanym we Wrocławiu, za którą odpowiada zespół kuratorski: Magdalena Kreis i Yuriy Biley. Do tej pory, w ramach cyklu zostało zaprezentowanych 11 flag, które pojawiały się pomiędzy realizowanymi wewnątrz kiosku wystawami. W Galerii Art Walk flagi są prezentowane jednocześnie, obok siebie, dzięki czemu wystawa stanowi formę przeglądu ważnych z punktu widzenia artystek i artystów tematów.

System wyboru kolejnych flag w ramach CEREMONIAŁU zakłada poszerzenie zakresu i decyzyjności zespołu kuratorskiego. Z wybranych przez zespół trzech istniejących prac w formie flag, artystka/artysta, który pokazywał swoją flagę wcześniej, wybiera kolejną.

KOLOFON

14.04-18.08.2023

Galeria Art Walk, plac Europejski, Warszawa

Artystki i artyści: Monika Drożyńska (PL) → Yulia Krivich (UA) → Alex Urso (IT) → Nikolay Karabinovych (UA) → Jolanta Nowaczyk (PL) → Nikita Kadan (UA) → Joanna Rajkowska (PL) → Magdalena Karpińska (PL) → Agnieszka Brzeżańska (PL) → Nikita Kadan (UA) → Clemens Poole (US)

Zespół kuratorski: Magdalena Kreis i Yuriy Biley
Projekt graficzny: Studio Lekko
Współpraca techniczna: Gustaw Maj
Korekta tekstów polskich i angielskich: Jerzy Chyb

Organizatorzy: Fundacja Sztuka w Mieście, Ghelamco
Współpraca: Kolekcja Fundacji Sztuki Polskiej ING

Dokumentacja fotograficzna: Katarzyna Średnicka (Media Mafia)
Dokumentacja video: Krzysztof Sobierański (Media Mafia)

PRACE