OPEN CALL 2023

WYNIKI KONKURSU – ZNAMY PRACĘ ZWYCIĘSKĄ!

Dziękujemy za wszystkie prace nadesłane na konkurs Art Walk Open Call 2023. Na konkurs wpłynęło łącznie 37 prac konkursowych.

Jednogłośną decyzją jury zwycięską pracą – Projektem Wybranym do realizacji w ramach wystawy w galerii Art Walk pod 2023 roku – został projekt „Pozornie niewielkie znaczenie kałuż” zgłoszony przez Panią Magdalenę Lazar oraz Pana Piotra Urbańca.

Poniżej przedstawiamy skrót opisu idei zwycięskiej pracy konkursowej:

Kałuże to swoisty wehikuł czasu, który może przenieść nas w różne rejony pamięci, ale także miliardy lat wstecz. Gdy w Kanadzie naukowcy badają wodę sprzed 2,7 miliarda lat, w Polsce Magda i Piotr zajmują się najświeższymi kałużami zaraz po deszczu. Piotr traktuje je perwersyjnie, ma niepohamowany kaprys doświadczenia ich na własnej skórze. Te empiryczne badania kałuż wywodzą się ze skrupulatnego planu. Piotr tworzy mapy, gdzie może znaleźć potencjalne ich źródła oraz makiety, aby zrozumieć ruch i trajektorie sadzawki, szuka anomalii dróg, mostów i chodników, w których kałuże się kontynuują. (…) Artysta na przekór fetyszyzuje je, pozwala się oblewać przejeżdżającym samochodom i zbiera skrupulatnie dowody na to, że został ochlapany. Zmoczenie przechodnia w świetle prawa jest wykroczeniem i może podlegać pod wiele przepisów karnych pochodzących z kodeksu wykroczeń. (…) Magda archiwizuje kałuże i prowadzi ich identyfikację, tak jakby były gatunkiem zagrożonym. Mówi, że smok wawelski w Krakowie nie musiałby pić Wisły i zajadać się zatrutą owcą, bo aby się zatruć, wystarczyłaby przeciętnej wielkości kałuża. Mimo że kałuża w mieście jest powszechnie niepożądana to z przerażeniem przyglądamy się jak powoli one zanikają.
Magda Lazar i Piotr Urbaniec to artystyczne duo, które proponuję wystawę, site-specific, nawiązującą do architektury miejsca, kształtów okna, i pejzaży okolicy wraz z jej warunkami atmosferycznymi. Swoje empiryczne, naukowe i poetyckie badania przekładają na obiekty, eksperymenty, dokumentacje wideo, instalacje rozmieszczone w poszczególnych gablotach i tak jak kałuże, traktują je jako wehikuły czasu przyszłości.

Wybrane wizualizacje zwycięskiej pracy autorstwa Magdaleny Lazar i Piotra Wybrańca „Pozornie niewielkie znaczenie kałuż”

OPINIA JURY KONKURSOWEGO

Jury wzięło pod uwagę oryginalność oraz wielopłaszczyznowość koncepcji artystycznej projektu. “Pozornie niewielkie znaczenie kałuż” jest pracą ciekawą pod względem wyboru tematu, z jednej strony rozwijając nieoczywiste wątki fizjonomii miasta, z drugiej wpisując się w problematykę kontroli miejskiego krajobrazu. Jednocześnie postawiony temat traktowany jest tu w nieco ironiczny sposób, adekwatny do praktyki artystki i artysty.
W ocenie jury projekt „Pozornie niewielkie znaczenie kałuż” zawiera potencjał dużej atrakcyjności wizualnej i wysokiej jakości estetycznej planowanej wystawy. Koncepcja wyróżnia się różnorodnością formalną projektu przy jednoczesnym zachowaniu spójności narracyjnej, a także przemyślanym merytorycznie i technicznie sposobem nawiązania dialogu pomiędzy prezentowanymi pracami a architekturą galerii Art Walk.

HONOROWE WYRÓŻNIENIE

Pomimo tego, że organizator konkursu nie przewidział dodatkowych nagród i wyróżnień, Jury konkursowe zdecydowało się przyznać cztery wyróżnienia honorowe następującym pracom, wraz z uzasadnieniem:
1. projekt zgłoszony przez Pana Sebastiana Trzoskę pn. „Sofizmat rysunkowy dla 24 godzin skupienia” – za wnikliwe podejście do aspektu czasu i refleksję nad pułapkami technologizacji rzeczywistości; wielowymiarowe podejście do uniwersalnych wartości w kontekście mechanizacji rytmu dobowego i koncepcji “społeczeństwa zdarzeń”; oraz performatywny wyraz projektu;
2. projekt zgłoszony przez Panią Kamilę Szejnoch pn. „Power Plant. Lenin też był grzybem” – za ironiczne, lekkie i jednocześnie niejednoznaczne podejście do propagandy i polityki w kontekście historii Rosji i obecną krytykę, która dzięki takim projektom objawia się na wielu poziomach;
3. projekt zgłoszony przez Panią Karolinę Jarzębak pn. „There Is Meaning in the Dirt” – za sprawne podejście i połączenie fenomenu archeologii oraz współczesnych technologii, mediów społecznościowych i fake newsów;
4. projekt zgłoszony przez Panią Simone Rueß pn. „INhabit cityScape” – za analityczne podejście do otoczenia galerii Art Walk, wpisanie się w strategię działań Fundacji, a także niecodzienną propozycję partycypacyjnego badania przestrzeni miejskiej.
Uzyskanie honorowego wyróżnienia nie wiąże się z dodatkową nagrodą.

Sebastian Trzoska „Sofizmat rysunkowy dla 24 godzin skupienia”, fragment wizualizacji

Kamila Szejnoch „Power Plant. Lenin też był grzybem”, fragment wizualizacji

Karolina Jarzębak „There Is Meaning in the Dirt”, fragment wizualizacji

Simone Rueß „INhabit cityScape”, fragment wizualizacji

KONKURS

ART WALK OPEN CALL 2023

UWAGA! ZMIANA TERMINU NADSYŁANIA PRAC (nowy termin 23 stycznia)

Na prośby uczestników przedłużono termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych możesz tera dostarczyć do nas 23 stycznia 2023.

2 możliwości sposobu złożenia prac konkursowych

Zgłoszenie konkursowe możesz dostarczyć do nas na dwa możliwe sposoby – do 23 stycznia 2023:

 1. poprzez wysłanie projektu na nośniku (np. pendrive) na adres:
  Ghelamco Poland
  Plac Europejski 1
  00-844 Warszawa
  z dopiskiem “Art Walk Open Call 2023”*
 2. poprzez złożenie projektu całkowicie w formie elektronicznej, wysyłając go na adres fundacja@sztukawmiescie.pl.
  Pamiętaj jednak, żeby wysłane pliki pdf nie były większe niż 10mb!

Niezależnie od sposobu wysyłki, nie zapomnij o wysłaniu podpisanych oświadczeń autorskich (w oryginale lub w skanie/ wzór do pobrania na dole strony wraz z materiałami konkursowymi).

OGŁOSZENIE KONKURSU

UWAGA!

Opublikowaliśmy odpowiedzi na zadane przez uczestników konkursu pytania. Znajdziesz je tu, a także poniżej, w materiałach konkursowych do pobrania.

Fundacja Sztuka w Mieście we współpracy z Ghelamco Poland ogłasza jednoetapowy, otwarty konkurs na opracowanie projektu artystycznego w postaci koncepcji wystawy dla przestrzeni Art Walk na placu Europejskim w Warszawie.

Galeria Art Walk zlokalizowana na placu Europejskim została stworzona zgodnie z koncepcją wpisania sztuki w codzienne życie miasta. Umożliwia upowszechnianie prac artystów w ciekawej formule, a publiczności daje szansę na obcowanie ze sztuką poza zamkniętymi przestrzeniami galerii czy muzeów. Pasaż składa się z trzynastu segmentów, każdy z oknem ukazującym wnętrze. Ta specjalnie zaprojektowana galeria stała się miejscem całorocznych wystaw malarstwa, rzeźby i instalacji artystycznych. Galeria Art Walk została otwarta w maju 2016 przez Ghelamco Poland i Fundację Sztuka w Mieście, której misją jest upowszechnienie działań i projektów kulturalnych aktywizujących lokalne społeczności w przestrzeni ich zamieszkania.

Wszelkie informacje na temat konkursu znajdują się w REGULAMINIE KONKURSOWYM.

DOTYCHCZAS ZREALIZOWANE WYSTAWY

Dotychczas zrealizowano tu między innymi takie projekty jak:
– „Neon Inn”, prezentujący neony jako ważny element miejski historii i współczesności Warszawy (wśród artystów prezentujących swoje prace byli m.in. Joanna Rajkowska, Wojciech Dada czy Rene Wawrzkiewicz),
– „19 okazów geologicznych znalezionych w Polsce” artystki Katarzyny Przezwańskiej,
– „Bez/granicznie”, której kuratorem był Marcin Polak (z udziałem artystek Cecyli Malik, Anny Pichury, Pameli Bożek i Anny Jochymek),
– „From the Block” artystki Karoliny Mełnickiej,
– „Layering of the World” Guillaume’a Airiaud, której kuratorkami były Marta Czyż i Karolina Wlazło-Malinowska.

W 2017 roku przeprowadzono pierwszą edycję konkursu – Art Walk Open Call 2017. W ego wyniku powstała wystawa „Świat należy do Ciebie”, której pomysłodawcą był artysta Jakub Słomkowski.
W 2019 roku, w wyniku drugiej edycji konkursu, zrealizowana została wystawa „Kolor, przed którym stoisz” autorstwa Blanki Jędry i Marka Kucharskiego.

DO KOGO KIEROWANY JEST KONKURS?

Konkurs ma otwartą formułę. Co to oznacza?
Wziąć w nim udział mogą osoby lub zespoły mające doświadczenie w organizacji wystaw, jednak nie stanowi to bezwzględnego warunku.
Uczestnicy wskazują osobę – kuratora/kę lub koordynatora/kę – mającą możliwości podjęcia się realizacji w przypadku wybrania ich projektu przez Jury

CEL KONKURSU

Głównym celem Konkursu jest wyłonienie spośród nadesłanych prac najtrafniej odpowiadającego na postawione w Konkursie warunki projektu artystycznego, który stanowić będzie podstawę realizacji wystawy w przestrzeni Art Walk.

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie szczegółowego projektu artystycznego w postaci wystawy dla przestrzeni Art Walk na placu Europejskim w Warszawie, zlokalizowanej w dzielnicy Wola.
Zwycięska praca stanowić będzie podstawę dla realizacji wystawy w 2023 roku.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA LOKALIZACJI PRAC KONKURSOWYCH

Miejscem podstawowym opracowania jest galeria Art Walk przy placu Europejskim w Warszawie.
Miejscem dodatkowym, możliwym do uwzględnienia w koncepcji wystawy jest przestrzeń placu Europejskiego w Warszawie.

JURY

Jury konkursowe obradować będzie w składzie:
Marta Czyż (członkini Rady Programowej Art Walk, historyczka sztuki i kuratorka)
Jakub Słomkowski (członek Rady Programowej Art Walk, artysta performer)
Karolina Wlazło-Malinowska (Fundacja Sztuka w Mieście, kuratorka i koordynatorka)
Justyna Wołowska (Ghelamco Poland, PR & Marketing Director; Fundacja Sztuka w Mieście)

KRYTERIA OCENY PRAC

Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
– oryginalność oraz merytoryka koncepcji wystawy,
– atrakcyjność i dostosowanie rozwiązań technicznych do charakteru i rangi miejsca inwestycji.
– realność przyjętych rozwiązań, w tym finansowych,
– zgodność z oczekiwaniami wyrażonymi przez Organizatora Konkursu.

TERMINY

Termin ogłoszenia Konkursu:                      24 października 2022
Nadsyłanie zapytań konkursowych:           02 listopada 2022
Wizytacja w terenie z oprowadzeniem:      04 listopada 2022
Nadsyłanie prac konkursowych:                 09 stycznia 2023 (decyduje data wpłynięcia)
Ogłoszenie wyników Konkursu:                   do 31 stycznia 2023
Termin otwarcia wystawy:                           2023

SPOSÓB ZGŁASZANIA PRAC

Prace można składać lub wysyłać na adres biura Podmiotu współpracującego – Ghelamco Poland (czynne w dni powszednie w godz. 9-17). Adres: Ghelamco Poland, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, z dopiskiem “Art Walk Open Call 2023”. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data wpływu do recepcji Podmiotu współpracującego.
Prace należy składać w formie fizycznej ze względu na konieczność złożenia oryginału oświadczeń autorów/autorek prac.

Masz pytania odnośnie konkursu?

Informacje o Konkursie dostępne są na stronie internetowej Organizatora Konkursu, jak również udzielane są drogą mailową – fundacja@sztukawmiescie.pl. Możesz zadać nam pytania do 2 listopada 2022.

PLIKI DO POBRANIA

PYTANIA I ODPOWIEDZI - Art Walk Open Call 2023 – PDF

Regulamin Open Call 2023 – PDF

Oświadczenia autorskie Open Call 2023 – PDF

Oświadczenia autorskie Open Call 2023 – DOCX

Układ obiektu – PDF

Układ okien – PDF

Układ obiektu - zdjęcia – PDF

Prezentacja kształtu okna - AI (Adobe Illustrator)

Przekrój przez obiekt – PNG