OPEN CALL 2023

KONKURS

ART WALK OPEN CALL 2023

OGŁOSZENIE KONKURSU

UWAGA!

Opublikowaliśmy odpowiedzi na zadane przez uczestników konkursu pytania. Znajdziesz je tu, a także poniżej, w materiałach konkursowych do pobrania.

Fundacja Sztuka w Mieście we współpracy z Ghelamco Poland ogłasza jednoetapowy, otwarty konkurs na opracowanie projektu artystycznego w postaci koncepcji wystawy dla przestrzeni Art Walk na placu Europejskim w Warszawie.

Galeria Art Walk zlokalizowana na placu Europejskim została stworzona zgodnie z koncepcją wpisania sztuki w codzienne życie miasta. Umożliwia upowszechnianie prac artystów w ciekawej formule, a publiczności daje szansę na obcowanie ze sztuką poza zamkniętymi przestrzeniami galerii czy muzeów. Pasaż składa się z trzynastu segmentów, każdy z oknem ukazującym wnętrze. Ta specjalnie zaprojektowana galeria stała się miejscem całorocznych wystaw malarstwa, rzeźby i instalacji artystycznych. Galeria Art Walk została otwarta w maju 2016 przez Ghelamco Poland i Fundację Sztuka w Mieście, której misją jest upowszechnienie działań i projektów kulturalnych aktywizujących lokalne społeczności w przestrzeni ich zamieszkania.

Wszelkie informacje na temat konkursu znajdują się w REGULAMINIE KONKURSOWYM.

DOTYCHCZAS ZREALIZOWANE WYSTAWY

Dotychczas zrealizowano tu między innymi takie projekty jak:
– „Neon Inn”, prezentujący neony jako ważny element miejski historii i współczesności Warszawy (wśród artystów prezentujących swoje prace byli m.in. Joanna Rajkowska, Wojciech Dada czy Rene Wawrzkiewicz),
– „19 okazów geologicznych znalezionych w Polsce” artystki Katarzyny Przezwańskiej,
– „Bez/granicznie”, której kuratorem był Marcin Polak (z udziałem artystek Cecyli Malik, Anny Pichury, Pameli Bożek i Anny Jochymek),
– „From the Block” artystki Karoliny Mełnickiej,
– „Layering of the World” Guillaume’a Airiaud, której kuratorkami były Marta Czyż i Karolina Wlazło-Malinowska.

W 2017 roku przeprowadzono pierwszą edycję konkursu – Art Walk Open Call 2017. W ego wyniku powstała wystawa „Świat należy do Ciebie”, której pomysłodawcą był artysta Jakub Słomkowski.
W 2019 roku, w wyniku drugiej edycji konkursu, zrealizowana została wystawa „Kolor, przed którym stoisz” autorstwa Blanki Jędry i Marka Kucharskiego.

DO KOGO KIEROWANY JEST KONKURS?

Konkurs ma otwartą formułę. Co to oznacza?
Wziąć w nim udział mogą osoby lub zespoły mające doświadczenie w organizacji wystaw, jednak nie stanowi to bezwzględnego warunku.
Uczestnicy wskazują osobę – kuratora/kę lub koordynatora/kę – mającą możliwości podjęcia się realizacji w przypadku wybrania ich projektu przez Jury

CEL KONKURSU

Głównym celem Konkursu jest wyłonienie spośród nadesłanych prac najtrafniej odpowiadającego na postawione w Konkursie warunki projektu artystycznego, który stanowić będzie podstawę realizacji wystawy w przestrzeni Art Walk.

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie szczegółowego projektu artystycznego w postaci wystawy dla przestrzeni Art Walk na placu Europejskim w Warszawie, zlokalizowanej w dzielnicy Wola.
Zwycięska praca stanowić będzie podstawę dla realizacji wystawy w 2023 roku.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA LOKALIZACJI PRAC KONKURSOWYCH

Miejscem podstawowym opracowania jest galeria Art Walk przy placu Europejskim w Warszawie.
Miejscem dodatkowym, możliwym do uwzględnienia w koncepcji wystawy jest przestrzeń placu Europejskiego w Warszawie.

JURY

Jury konkursowe obradować będzie w składzie:
Marta Czyż (członkini Rady Programowej Art Walk, historyczka sztuki i kuratorka)
Jakub Słomkowski (członek Rady Programowej Art Walk, artysta performer)
Karolina Wlazło-Malinowska (Fundacja Sztuka w Mieście, kuratorka i koordynatorka)
Justyna Wołowska (Ghelamco Poland, PR & Marketing Director; Fundacja Sztuka w Mieście)

KRYTERIA OCENY PRAC

Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
– oryginalność oraz merytoryka koncepcji wystawy,
– atrakcyjność i dostosowanie rozwiązań technicznych do charakteru i rangi miejsca inwestycji.
– realność przyjętych rozwiązań, w tym finansowych,
– zgodność z oczekiwaniami wyrażonymi przez Organizatora Konkursu.

TERMINY

Termin ogłoszenia Konkursu:                      24 października 2022
Nadsyłanie zapytań konkursowych:           02 listopada 2022
Wizytacja w terenie z oprowadzeniem:      04 listopada 2022
Nadsyłanie prac konkursowych:                 09 stycznia 2023 (decyduje data wpłynięcia)
Ogłoszenie wyników Konkursu:                   do 31 stycznia 2023
Termin otwarcia wystawy:                           2023

SPOSÓB ZGŁASZANIA PRAC

Prace można składać lub wysyłać na adres biura Podmiotu współpracującego – Ghelamco Poland (czynne w dni powszednie w godz. 9-17). Adres: Ghelamco Poland, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, z dopiskiem “Art Walk Open Call 2023”. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data wpływu do recepcji Podmiotu współpracującego.
Prace należy składać w formie fizycznej ze względu na konieczność złożenia oryginału oświadczeń autorów/autorek prac.

Masz pytania odnośnie konkursu?

Informacje o Konkursie dostępne są na stronie internetowej Organizatora Konkursu, jak również udzielane są drogą mailową – fundacja@sztukawmiescie.pl. Możesz zadać nam pytania do 2 listopada 2022.

PLIKI DO POBRANIA

PYTANIA I ODPOWIEDZI - Art Walk Open Call 2023 – PDF

Regulamin Open Call 2023 – PDF

Oświadczenia autorskie Open Call 2023 – PDF

Oświadczenia autorskie Open Call 2023 – DOCX

Układ obiektu – PDF

Układ okien – PDF

Układ obiektu - zdjęcia – PDF

Prezentacja kształtu okna - AI (Adobe Illustrator)

Przekrój przez obiekt – PNG