W GŁĘBI

Projekt W Głębi ma na celu przedstawienie i konfrontację zróżnicowanych sposobów postrzegania i rozumienia natury. Zrealizowane w jego ramach prace konsekwentnie ukazują cykliczne wzorce występujące w naszej codziennej rzeczywistości, opierające się na stałej, powtarzalnej przemianie procesu konstrukcji w dekonstrukcję i ponownej rekonstrukcji oraz ich ciągłej wymianie.

Ta uniwersalna wymiana jest analogiczna do powstawania, rozrostu rzeczy, obiektów czy elementów ożywionych, który poprzedza ich niszczenie, obumieranie i rozkład i po którym następuje ich ponowny wzrost. Jeden cykl stymuluje kolejny. Wszystkie przedmioty – ożywione i nieożywione są mu poddane.

Proces postrzegania środowiska odkrywa przed naszymi oczami przejawy zarówno jego celowego kształtowania, jak i chaosu; porządku i zaburzenia; tworzenia wzorów i zupełnej przypadkowości. Wszystkie te manifestacje materii otoczenia ukazują ciągłość ich przemiany. Przedmioty, przyroda, stworzenia podlegają ciągłemu przemijaniu.

Przyjmując perspektywę „ze środka na zewnątrz”, kontemplujemy bezmiar rzeczy; z kolei zaglądając w głąb odkrywamy całkiem odrębny wszechświat. Ludzkość stoi gdzieś pośrodku, pomiędzy światem makro i światem mikro, mając możliwość z tego strategicznego punktu widzenia próbować zrozumieć i czerpać z obu tych rzeczywistości. Porównanie skali mikro- i makro-kosmosu naszego świata stanowi intrygującą dwoistość, pokazuje analogie między nimi występujące. Razem te dwa światy pozwalają na widzenie zarówno potęgi, jak i nikłości człowieka jako ich elementu. Wszystko rozgrywa się we wszechświecie ulegającym rozproszeniu, starzeniu, dążącemu do ostatecznego zatrzymania.

Proces ten może być opóźniany, ale nigdy nie zostanie zatrzymany. Człowiek znajduje się w wyjątkowej pozycji, której unikalność polega na możliwości rozpoznania i zaakceptowania faktu własnego istnienia. Dzięki tej świadomości ma sposobność koncentrowania energii na próbie zrozumienia swojego przeznaczenia. Konstruktywna interwencja ludzkości w przebieg procesu przemiany materii może też służyć jako sposób na czasowe jej opóźnianie – dążymy bowiem do osiągnięcia stanu stabilizacji i relatywnej trwałości w zmieniającym się wszechświecie.

W Głębi ukazuje dwoistość pojęcia przemiany rzeczy. Pokazuje, że człowiek jest zarówno widzem, jak i uczestnikiem ciągle zmieniających się i równoważących się sił. Rysunki i obrazy przedstawione w ramach wystawy wyrażają nasze organiczne połączenie z naturalnym otoczeniem. Służą jako symbol tworzenia lub przetwarzania rzeczy, a także procesów odtwarzania.

Artysta
Chris Hernandez

Urodzony w 1974. Dyplom na Teksańskim Uniwersytecie Stanowym (Southwest Texas State University), Magna Cum Laude. Absolwent metaloplastyki oraz malarstwa. Z biegiem lat przyjął bardziej narracyjną stylistykę w obrazach, za główne tematy obierając geografię, entropię, konstrukcję i dekonstrukcję. Wystawiał licznie w USA i Polsce. Jego prace opublikowano również w 60. tomie prestiżowego przeglądu New American Paintings: vol.60, New American Paintings: 15 years oraz Manifest Gallery – Third International Painting Annual, 2014.

www.chris-hernandez.net

Tytuł pracy: Jaskinie – panorama

druk; 2017

Tytuł pracy: Góra z kulą

akryl na płótnie; 50 x 50 cm; 2016

Tytuł pracy: Asteroida 2

akryl na płótnie; 50 x 50 cm; 2016

Tytuł pracy: Asteroida 1

akryl na płótnie; 50 x 50 cm; 2016

Tytuł pracy: Asteroidy

pióro na papierze; 7 x 7 cali; 2016

Tytuł pracy: Galaktyki

akryl na płótnie; 130 x 114 cm; 2011

Tytuł pracy: Kamień

akryl na płótnie;  100 x 100 cm; 2014

prace cyfrowe z serii Black Mountains (Czarne góry)

wybór prac z serii White Pen Drawings (Rysunki białym piórem)


pióro na grubym papierze; 14 x 20 cm; 2016

Tytuł pracy: Bakteryjna wojna ras

akryl na płótnie; 120 x 100 cm; 2016

Tytuł pracy: Stos S-kształtny

akryl na płótnie; 100 x 100 cm; 2014

Tytuł pracy: Masa III

akryl na papierze; 21 x 30 cm; 2017

Tytuł pracy: Masa I

akryl na papierze; 21 x 30 cm; 2017

Tytuł pracy: Masa IV

akryl na papierze; 21 x 30 cm; 2017

Tytuł pracy: Masa II

akryl na papierze; 21 x 30 cm; 2017

Tytuł pracy: Płonący węgiel

akryl na płótnie; 100 x 100 cm; 2015

Tytuł pracy: Stos węgla

akryl na płótnie; 50 x 50 cm; 2016

Tytuł pracy: Skała w graffiti

akryl na płótnie; 100 x 100 cm; 2014

Tytuł pracy: Skalna ściana

akryl na płótnie; 100 x 100 cm; 2014

wybór prac z serii Tree Rings (Pierścienie drzew)

tusz na papierze; 15 x 15 cm; 2017

wybór prac z serii The White Album (Biały Album)

pióro na bibule; 17 x 29 cm; 2013

wybór prac z serii Caves (Jaskinie)

pióro na papierze; 7 x 7 cali; 2017