Amonit Procerites sp.

Katarzyna Przezwańska

19 okazów


wiek: jura środkowa – baton (166,1-168,3 mln lat temu)

miejsce wydobycia: Gnaszyn koło Częstochowy (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska)

Amonity to wymarłe organizmy należące do najbardziej rozwiniętej grupy mięczaków – głowonogów. Amonity właściwe, do których należy Procerites, pojawiły się na przełomie triasu i jury. Żyły w osadach ilastych, z daleka od brzegu morskiego. W rudonośnych iłach zawierających żelazo, w gliniance cegielni Gnaszyn, występują liczne skamieliny tego typu. Najmniejsze amonity mierzyły około 1 cm, ale średnica największych okazów dochodziła nawet do 2 m (w Polsce największy znaleziony okaz ma 1,5 m). Wyginęły z tej samej przyczyny co dinozaury – w wyniku katastrofalnych zmian środowiska wywołanych przypuszczalnie upadkiem meteorytu pod koniec kredy.

Okaz ze zbiorów Muzeum Geologicznego PIG PIB.