Celestyn na siarce

Katarzyna Przezwańska

19 okazów


wiek: neogen – miocen (23,03-5,333 mln lat temu)

miejsce wydobycia: kopalnia Machów, Tarnobrzeg (Podkarpacie)

Kilkanaście milionów lat temu, w miocenie, na przedpolu Karpat rozciągało się ciepłe, płytkie morze. Wskutek parowania wody morskiej z przesyconych roztworów wytrącały się różne osady pochodzenia chemicznego (m.in. sole kamienne i gipsy), które osadzały się na wyniesieniach morskiego dna. Pod wpływem przemian metasomatycznych, przy udziale bakterii siarkowych, z gipsów powstawały złoża siarki i celestynu. Odkrywkowa kopalnia Machów powstała w 1964 roku. Wydobycie siarki spowodowało znaczące zanieczyszczenia i zmiany środowiska, co w połączeniu z pojawieniem się na rynku dużej ilości taniej siarki doprowadziło do zamknięcia wszystkich kopalni siarki w Polsce.

Okaz ze zbiorów Muzeum Geologicznego PIG PIB.