Childrenis

PAULINA BUŹNIAK

ASP


Absolwentka wydziału Grafikii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom obroniła z wyróżnieniem rektorskim w Pracowni Litografii u prof. Błażeja Ostoja Lniskiego, aneks w Pracowni Ilustracji dr hab.Zygmunta Januszewskiego.
Laureatka Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wyróżniające osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2010/ 2011.

Od 2011 roku pracuje na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, obecnie jako asystentka w pracowni Książki Artystycznej i Ilustracji oraz jako wykładowca techniki komputerowych dla studentów pierwszego roku grafiki.

Dziedziny działalności artystycznej: litografia, ilustracja, projektowanie graficzne

1 miejsce w konkursie „NA ILUMINACJĘ STRONY BIBLII” 2014

2 miejsce  w konkursie „NA ILUMINACJĘ STRONY BIBLII” 2012

Uczestniczka wystawy Coming Out Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie 2011.

Tytuł pracy: Childrenis

Childrenis to przewrotna nazwa relacji artystki z braćmi. Poprzez zmultiplikowanie ich wspólnych sylwetek z dzieciństwa autorka mierzy się ze wspomnieniami, które powoli zlewają się w jedną masę, przepełnioną ich postaciami.