Ciało i ruch

Emil Litwiniec

ASP


Student I roku Wydziału Wzornictwa Katedry Mody ASP w Warszawie.
Aspirujący projektant mody, twórca asamblaży i ilustrator. Wystawy: „Kowalczyk/Litwiniec” Galeria Pod Okiem, 2015

Tytuł pracy: Ciało i ruch (wersja ang. Body and the movement)

Projekt spódnicy to efekt fascynacji ruchem, tym, co pozornie nieuchwytne i jego relacji z ciałem