Czaszka nosorożca włochatego (Coelodonta antiquitatis)

Katarzyna Przezwańska

19 okazów


wiek: plejstocen (115-11,7 tys. lat temu)

miejsce wydobycia: Zegrze (Mazowsze)

 

Podczas prac przy budowie Zalewu Zegrzyńskiego w latach 60. XX wieku w osadach żwirowych dna Narwii natrafiono na kości wielkich ssaków plejstoceńskich – czaszki nosorożca włochatego i prażubra oraz zęby mamuta. Nosorożec z Zegrza miał do 4 m długości, 2 m wysokości, wagę do 3 t, oraz długą rudo-brązową sierść. Był typowym przedstawicielem megafauny epoki lodowcowej, zasiedlającym obszary na przedpolach lądolodów. W Polsce szczątki tego wielkiego ssaka znajdowane są głównie w osadach ostatniego zlodowacenia (zlodowacenie Wisły).

 

Okaz ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie.