FLAGA

Magdalena Karpińska

Ceremoniał


Flaga

2021

Praca jest dla artystki osobistym sztandarem, który powstał w poczuciu zmęczenia i świadomości, że walka o wyznawane wartości nigdy się nie kończy. Elementy przyrody pojawiające się na fladze współistnieją w swej różnorodności. Tęcza, księżyc, błyskawica, roślinność czy wybuchający wulkan odzwierciedlają symbole, motywy i emocje pojawiające się w kontekście sytuacji polityczno-społecznej w kraju.

* Na wystawie prezentujemy kopię flagi – oryginał został wykonany w technice malarskiej farbami kwasowymi na jedwabiu.