Kalcyt

Katarzyna Przezwańska

19 okazów


wiek: trudny do określenia

miejsce wydobycia: Wojcieszów, Góry Kaczawskie (Dolny Śląsk)

 

Okaz prezentuje formy szaty naciekowej powstałej w wyniku procesów krasowych w wapieniach wojcieszowskich. Takie nacieki w jaskiniach powstają przez długotrwałe kapanie roztworu wody z węglanem wapnia, który utrwala się w charakterystycznym kształcie. Wiek tych wapieni można określić na okres kambru (550-500 mln lat temu) dzięki obecności skamieniałości zwanych archeocjatami. W procesie wydobywania wapieni wojcieszowskich najpierw wykonywano odstrzał skał na poziomach eksploatacyjnych kamieniołomu. W wyniku jednego z odstrzałów odsłonięto otwór, który ukazał fragment jaskini z szatą naciekową. Ten okaz trafił w ręce uczestników kursu terenowego w Sudetach – studentów geologii Uniwersytetu Warszawskiego w latach 50. XX wieku.

 

Okaz ze zbiorów Muzeum Geologicznego im. S.J. Thugutta, Wydział Geologii UW.