Kolarstwo

Rafał Wilk

Sport w wielkim mieście


Nowe Dynasy to tor kolarski oddany do użytku w 1972 r. na Kamionku, zbudowany według projektu Janusza Kalbarczyka. Należał do Klubu Sportowego Orzeł i był obiektem nowoczesnym i wielofunkcyjnym. W latach świetności ścigali się na nim najlepsi polscy kolarze – Czesław Lang, Mirosław Jurek, Szymon Kornacki i wielu innych. Ostatnie ważniejsze zawody odbyły się tu w 1985 r., od tej pory tor podupadał, aż ostatecznie został zamknięty w 1995 r. W niedalekim sąsiedztwie znajduje się modernistyczna hala sportowa KS Orzeł, zaprojektowana przez wybitnych polskich architektów Macieja Nowickiego i Zbigniewa Karpińskiego. Popadający w ruinę obiekt kilka lat temu został przejęty przez grupę wyznawców Kościoła Chrześcijańskiego. W 2018 r. został wpisany do gminnego rejestru zabytków.

 

Na fotomontażu fotografia z 1972 r. z wyścigu tandemów na indywidualnych i drużynowych mistrzostwach Polski na tle zdjęcia przedstawiającego aktualny stan warszawskiego toru przy ul. Podskarbińskiej.